Hekla® Pimpsten (2-8)

Odling av gurka och tomat

Hekla Pimpsten 2 8 Bara Mineraler

Med Hekla® Pimpsten 2-8 skapar vi bättre förutsättningar för växter, oavsett om det handlar om odling eller i en hållbar grön stadsmiljö. Pimpstenen dämpar och balanserar växtplatsernas extrema förhållanden och gör dem odlingsbara.

Hekla® Pimpstens grundläggande egenskap är att den kan hålla mycket vatten och samtidigt bibehålla syre på grund av den höga andelen öppna porer. Både vattnet och syret i pimpstenen är tillgängligt för växterna och därför är den en mycket bra bas för odlingssubstrat.

Hekla® Pimpsten 2-8 är en mellanfraktion som bidrar med en god struktur i olika typer av planteringsjordar. 

Den isländska pimpstenen från vulkanen Hekla har en optimal sammansättning av porer som håller syre respektive vatten. Därför används flitigt av både av yrkesodlare och anläggare.

Innehåll:
Pimpsten 2-8 mm
Vikt (torr):
ca 400 kg/m3
Vikt (fuktig):
ca 650 kg/m3
Vikt (fältkapacitet):
ca 800 kg/m3
Ursprung:
Island
Leverans:
Löslast, Big bag (1250 L), småsäck (20 L)
Byggvarubedömningen

Hekla Pimpsten 2-8 är bedömd av Byggvarubedömningen

Download icon

Produktblad Hekla® Pimpsten 2-8 mm

Allergivänlig2

Balanserad porositet

Hekla® Pimpsten från Island är unik med sin porositet och balanserade fördelning mellan luftfyllda och vattenfyllda porer. Pimpstenens egenskaper säkerställer därför växtens tillgången av luft och vatten samt dränerar bort överskottsvatten.
Hekla® Pimpsten från Island är unik med sin porositet och balanserade fördelning mellan luftfyllda och…
Låg Vikt

Lätt material

Torr pimpsten från Hekla har en volymvikt på endast 400 kg/m3 tack vare den mycket höga andelen porer.
Torr pimpsten från Hekla har en volymvikt på endast 400 kg/m3 tack vare den mycket…
Vatten

Buffrar vatten

Hekla® Pimpsten har förmågan att hålla kvar en stor andel vatten i dess mindre porer och sprida vatten kapillärt i bädden.
Hekla® Pimpsten har förmågan att hålla kvar en stor andel vatten i dess mindre porer…
Struktutstabil

Strukturstabil

Hekla® Pimpsten är långsiktigt hållbar och ger bidrar därför med sina unika egenskaper under lång tid. Den bryts inte ner eller kompakteras.
Hekla® Pimpsten är långsiktigt hållbar och ger bidrar därför med sina unika egenskaper under lång…

Kunskapsbank

Här har vi samlat nedladdningsbara dokument, instruktioner, ritningar och tips som hjälper dig framåt i ditt projekt.