Jord Outline Symbol Vit

Bara Lera

Krukväxtodling och plantskola

Leran som gör skillnad

Bara Lerans unika och naturliga egenskaper är grunden för en högpresterande lertillsats till odlingssubstrat. Den används av substratproducenter och odlare över hela världen och väljs på grund av sin styrka även i extrema situationer. Bara Lera är en platålera med unik sammansättning av mineraler. Leran som utgör sediment från vår senaste istid har aldrig blivit exponerad för klorider eller andra oönskade föroreningar.

Under den senaste istiden skapades en unik och fantastisk lera i södra Sverige. Leran är speciell då den formerades på platåer och inte i dalar som många andra leror, därav uttrycket platålera.

Eftersom den formerats på platåer så har leran inte exponerats av grundvattnet och har därmed heller inte utsatts för klorider eller andra oönskade föroreningar. Genom årtusenden har sedan regnvattnet sköljt ur kalk, klorider och natriumsulfider och kvar har vi endast de stabila och värdefulla lermineralerna. Bara Lera som är ren och har extremt låga halter av tungmetaller är därför mycket lämplig för användning i yrkesodling. Bara Lera har en naturlig och fördelaktig komposition av mineraler och mikroelement som plantorna drar nytta av. Bara Lera är 100% naturlig och har inga tillsatta mineraler.

Water Retention Icon Rityta 1

ENKLARE BEVATTNING OCH FÖRBÄTTRAD VATTENRETENTION

Bara Lera-berikad substrat främjar effektiv vattenupptagning, retention och absorption genom att säkerställa snabb och jämn distribution, vilket optimerar bevattningen för odlare. 

Klicka här för att läsa mer detaljerad
information om Bara Leras egenskaper

 

Bara Lera-berikad substrat främjar effektiv vattenupptagning, retention och absorption genom att säkerställa snabb och jämn…

Compact Plants Icon Rityta 1 Kopia

MER KOMPAKTA VÄXTER

Bara Lera möjliggör kompakt växttillväxt utan kemiska reglerare, minskar tillgängligt vatten, främjar effektiv upptagning och säkerställer snabb återfuktning under torra förhållanden.

Klicka här för att läsa mer detaljerad
information om Bara Leras egenskaper

Bara Lera möjliggör kompakt växttillväxt utan kemiska reglerare, minskar tillgängligt vatten, främjar effektiv upptagning och…

Fertlizer Cost Savings Icon Rityta 1 Kopia 2

BUFFRING AV NÄRING OCH MINSKAT LÄCKAGE LEDER TILL KOSTNADSBESPARINGAR

Bara Lera buffrar näring effektivt och förhindrar utsköljning av näring samt bibehåller en EC-balanserad rotmiljö.

Klicka här för att läsa mer detaljerad
information om Bara Leras egenskaper

Bara Lera buffrar näring effektivt och förhindrar utsköljning av näring samt bibehåller en EC-balanserad rotmiljö.

Arrow

ÖKAD BUFFRING I TORV-REDUCERADE ELLER TORVFRIA SUBSTRAT

Bara Lera bibehåller vatten i torv-reducerade eller torvfria substrat och hjälper till att öka buffringen av näring.

Klicka här för att läsa mer detaljerad
information om Bara Leras egenskaper

Bara Lera bibehåller vatten i torv-reducerade eller torvfria substrat och hjälper till att öka buffringen…

Glue Plug Pot Icon Rityta 1 Kopia 4

LIMNING AV PLUGGAR OCH PRESSKRUKOR

Bara Lera och Bara Oxywet blandas för att binda torv och andra råmaterial i substrat, vilket skapar stabila pluggar och presskrukor

Klicka här för att läsa mer detaljerad
information om Bara Leras egenskaper

Bara Lera och Bara Oxywet blandas för att binda torv och andra råmaterial i substrat,…

Rhp Certificate

RHP & FIBL-CERTIFIERAD LERA

Bara Lera har varit RHP-certifierad sedan 1998. Bara Lera upphettas till 75°C. Den är säker, torr och lätt att hantera, enkel att distribuera i substrat.

Klicka här för att läsa mer detaljerad
information om Bara Leras egenskaper

Bara Lera har varit RHP-certifierad sedan 1998. Bara Lera upphettas till 75°C. Den är säker,…

Utvalda referenser med Bara Lera

Van Den Berg

Sofistikerad odlingsstrategi med Bara Lera

Tom van den Berg, ägare till Nursery van den Berg BV. förklarar varför han använder Bara-lera: Jag använder Bara-lera för alla mina produkter och av många anledningar. Vattnet hålls kvar bättre i substratet, och krukorna torkar ut mindre snabbt. Den erfarenhet jag har byggt upp med fuktsensorer visar att fukthalten i krukan förblir högre när man använder BARA-lera. Detta ger ett smidigt förlopp av bevattningshanteringen.
Lakei

Fältförsök i rosodling med Bara Lera

Bara Mineraler besökte företaget Lakei Tree Nurseries och vi blev varmt välkomnade av Joep van de Pasch som entusiastiskt visade oss runt. Emiel Keiren och Hans van de Laak startade företaget tillsammans 2003 och de har nyligen firat 20-årsjubileum. Företagsnamnet Lakei skapades genom att slå samman deras efternamn.
Ingla Blommor

Ingla Blommor

Det viktigaste för Stefan är att substratet är luftigt och bibehåller sin struktur, att det lätt och snabbt tar upp vatten, och buffrar näring för att minimera näringsläckage. Odlingssubstratet består av både blocktorv och harvtorv med tillsats av 40 kg Bara-lera per kubikmeter.
Jacobssons

Jakobssons Handelsträdgård

"Odlingssubstratet ska vara lätt att vattna upp, vara vattenhållande och inte krympa när det blir torrt" - Peter Jakobsson, ägare Jakobssons Handelsträdgård
Sluiter

Sluiter Ellwoodii

I början av oktober 2023 besökte Bara Mineraler företaget Sluiter Ellwoodii. Företaget leds av Willianne och Jan Sluiter. Jan har sin bakgrund inom teknik men 1975 började han odla växter. Jans dotter Willianne Sluiter kom till företaget för sex år sedan och är nu direktör och ägare till 50 % av Sluiter Ellwoodi.