Dataskyddspolicy

Vi på Bara Mineraler AB värnar om din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur vi samlar in och använder personuppgifter. 

Policyn avser:
Bara Mineraler AB
Malmövägen 503-32
S-233 64 Bara

Telefon: +46 (0)40 54 22 10
Mail: info@baramineraler.se
Orgnr: 556472-5397


Vid frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kontakta marknad@baramineraler.se

Bakgrund 

För att kunna erbjuda dig våra tjänster, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.
Vår hemsida används primärt som en informations- och marknadsföringskanal mot nya och befintliga kunder. I samband med ett besök på denna så lagras olika uppgifter kring din personliga identitet.  
Sekretesspolicyn förklarar följande:
• Vilken information vi samlar in och varför.
• Hur vi använder informationen ifråga.
• Vilka valmöjligheter du har, till exempel vad gäller åtkomst till och uppdatering av information.

Personuppgifter för att återkoppla
Information som lämnas via kontaktformulär och email där du som webbplatsbesökare fyller i relevant information sparas för att vi ska kunna genomföra serviceärende, besvara frågor kring våra tjänster och för att kunna planera aktiviteter. Nya kontakter läggs också till i vår lista för nyhetsbrev via email.

Enhetsinformation
Vi samlar in information om den specifika enheten som används (till exempel maskinvarumodell, operativsystemets version och unikt enhets-ID). Detta för att ge dig en bättre användarupplevelse.

Google Analytics
Data till Google Analytics som gör det möjligt för oss att spåra besökarnas val och mäta webbplatsensprestanda. Denna data sparas via 4 olika kakor (se avsnitt nedan).

Cookies
En kaka (cookie) är en liten textfil som lagras på din dator för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål och val. En permanent kaka ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. En sessionskaka lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionskakor försvinner när du stänger din webbläsare. 
Vi spara både permanenta kakor och sessionskakor. 
Du kan läsa mer om vilka cookies vi använder här

Du kan själv välja att inaktivera användningen av cookies i din webbläsare. Klicka på din webbläsare nedan för att få mer information. Notera dock att vissa av de tjänster som vi tillhandahåller bara kan användas om du accepterar cookies.
Google Chrome
Microsoft Windows Explorer
Mozilla Firefox

Lagring & Hantering
Bara Mineraler hanterar personuppgifter på servrar tillhandahållna av City Networks AB i Karlskrona.

Om vi vill använda information i ett annat syfte än vad som beskrivs i denna sekretesspolicy frågar vi först efter ditt samtycke.
Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket uppgifterna samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav. Vi gör löpande gallringar i våra system för att ta bort gamla personuppgifter som inte längre är aktuella. (Se avsnitt nedan om Informationssäkerhet)

Informationssäkerhet 
Vi jobbar hårt för att skydda våra kunder och besökare mot obehörig åtkomst, ändring, yppande eller förstörelse av information som vi förvaltar. Specifika säkerhetsåtgärder:
• Vi krypterar vår hemsida med SSL.
• Vi granskar årligen våra rutiner för insamling, lagring och behandling av data, inklusive fysiska säkerhetsåtgärder, i syfte att skydda mot obehörig åtkomst till system.
• Vi gallrar årligen ur gamla personuppgifter som inte längre är aktuella.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering
Vill du komma i kontakt med oss kring dina personuppgifter maila oss på: marknad@baramineraler.se

Rätt att få tillgång till din data
Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter Bara Mineraler har om dig och verifiera denna information.

Rätt till rättelse
Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

Rätt att bli raderad ("rätten att bli bortglömd")
Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av datan. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings- och skattelagstiftning. Vad vi då gör är att blockera den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Övriga frågor
Vill du komma i kontakt med oss kring dina personuppgifter maila oss på: marknad@baramineraler.se