• Anlaggning Start 1400x350

Bara Mineraler – Förädling av Pimpsten och Platålera

Vill du ha ett möte med oss?

Vi kan vara ditt bollplank för val av odlingssubstrat och växtbäddsuppbyggnad. Gäller det marktegel kan vi bistå med prover och teknisk information.

PIMPSTEN, LERA & TEGEL
naturliga material för odling, anläggning och byggande

Bara Mineraler AB har sedan 1993 utvecklat jordnära produkter med bas i den skånska leran. Våra produkter är hållbara, naturliga och ska bidra till en grönare omvärld.

Med vår Hekla® Pimpsten som grund utvecklar vi anläggningsjordar till stadens utmanande växtplatser och gör dem odlingsbara. Vi bryter och förädlar lera för användning i odlingssubstrat och till naturligt byggande. Under varumärket Bara Prefab arbetar vi med tegelhantverk som inreder stadsrummet och skapar en länk mellan mark och fasad. Dessutom har vi ett brett sortiment av marktegel från Europas främsta tegelbruk.

ANLÄGGNING

ANLÄGGNING

Pimpstensjordar till Växtbäddar

YRKESODLING

YRKESODLING

Lera & Pimpsten till substrat

MARKTEGEL

MARKTEGEL

Hållbar markbeläggning

BARA PREFAB

BARA PREFAB

Tegelmurar & Bänkar

Välkommen till Bara Mineraler Joakim!

Välkommen till Bara Mineraler Joakim!

Joakim Fagerström startar som säljare på Bara Mineraler i slutet av januari. Joakim som är trädgårdsingenjör bor strax utanför Göteborg  och kommer främst att arbeta med våra kunder i Göteborg och Västra Götaland. Välkommen till Bara MineralerJoakim!
Idag levererar vi tegelmurar till Västerås!

Idag levererar vi tegelmurar till Västerås!

Leverans av tegelmurar till ett spännande projekt i Västerås. De ska kombineras med belysning, cortén och naturligtvis, massor av perenner och buskar planterade i pimpstenssubstratet Hekla Lättjord Typ C.
Hekla® Regnbäddssubstrat i Norra Djurgårdsstaden

Hekla® Regnbäddssubstrat i Norra Djurgårdsstaden

På flera platser runt om i svenska städer har det anlagts regnbäddar med Hekla® Regnbäddssubstrat. Läs mer.  
Bara Mineraler och GDPR

Bara Mineraler och GDPR

Den 25 maj 2018 börjar EU:s Allmänna Dataskyddsförordning, GDPR, gälla i alla EU-länder. GDPR står för General Data Protection Regulation och kommer att ersätta den svenska Personuppgiftslagen. Förordningen syftar till att stärka den enskildes integritet. Läs mer om vår policy:
Tegelbänken Valv

Tegelbänken Valv

Barabänken Valv erbjuder en vilopaus i solen vid Steninge Slottsgalleria.

Läs mer om tegelbänkar från Bara Prefab

 

 Följ @baramineraler

Anläggning & Växtbädd

God rotmiljö är en förutsättning för växters livslängd och välmående. Med Hekla® Pimpsten som bas tillverkar vi substrat ger som ger en optimal balans mellan syre och vatten, det vill säga de bästa förutsättningarna för livskraft. Bara Mineraler har lösningar för urban miljö, parker, grus- och gräsytor.

Bara Prefab & Marktegel

Intresset för att använda naturliga och hållbara material  i staden växer. Med tegelhantverk från Bara Prefab kan du skapa mötesplatser och stadsrum som består. Bara Prefab skapar en länk mellan mark och fasad. Vi tillverkar bänkar, stödmurar och tegelbalkar för användning på innergårdar, gator och torg.

Yrkesodling

I krukväxt- och plantskoleodling är det viktigt att växtnäringen stannar kvar i odlingssubstratet, så att roten alltid har optimal näringsnivå, och inte lakas ur vid regn eller bevattning. Med Bara Lera i substratet får man de bästa förutsättningarna för en effektiv och pålitlig odling.

Hekla® Pimpsten  för god rotmiljö

Hekla® Pimpsten för god rotmiljö

Hekla® Pimpsten 2-8
Hekla® Coarse
Hekla® Green
Hekla® Scoria

Lättviktsjord, lättjord, bjälklagsjord, takjord, urnjord, gräsmatta

Lättviktsjord, lättjord, bjälklagsjord, takjord, urnjord, gräsmatta

Hekla® Lättjord Typ C
Hekla® Lättjord Typ C Biokol
Hekla® Gröna Tak
Hekla® Gräsmatta
Hekla® Grow

Trädplantering, skelettjord, pimpstensjord

Trädplantering, skelettjord, pimpstensjord

Hekla® Pimstensskelett
Hekla® Trädvitamin
Hekla® Malmömodellen
Hekla® Rotkudde

Dagvatten, LOD, Regnbädd, Rain garden

Dagvatten, LOD, Regnbädd, Rain garden

Hekla® Regnbädd
Hekla® Svackdike
Hekla® Grusgång

Marktegel, klinker, beläggningsklinker, marksten, tegel

Marktegel, klinker, beläggningsklinker, marksten, tegel

Prefabricerade tegelprodukter, tegelmur, tegelbänk, kantstöd, rabattkant, trappa

Prefabricerade tegelprodukter, tegelmur, tegelbänk, kantstöd, rabattkant, trappa

Lera, lergranulat, Bara lera, odlingslera

Lera, lergranulat, Bara lera, odlingslera

Bara lera Oxywet
Bara lera 0-1mm
Bara lera 0-2,8 mm
Bara lera 2-6 mm
Bara lera pH-stabiliserande

Växtvård & växtnäring, ekologiskt gödselmedel, mineralberikning

Växtvård & växtnäring, ekologiskt gödselmedel, mineralberikning

Scaniavital® Silica
Baralith® Enslow
Baralith® GSP
Baralith® P
Biokol

Övrigt för yrkesodlare

Övrigt för yrkesodlare

Perlite
Vermiculite
Pimpsten för gurka och tomat
Vattenrening med pimpsten
Kakelugnslera
Klinelera

Boka rådgivning med Bara Mineraler


VäxtbäddarYrkesodling och leraBara Prefab tegelmurarMarktegel