Hekla® Regnbädd

Fördröjer och buffrar dagvatten

Hekla Regnbädd Bara Mineraler

Lokalt dagvatten uppfattas ofta som ett problem i våra städer. Se det istället som en möjlighet och en tillgång. Med Hekla® Regnbädd kan dagvattnet tas omhand, fördröjas och även förbrukas. Tack vare basen av pimpsten i substratet kombineras hög infiltration och buffringskapacitet utan att förlora de nödvändiga egenskaper man kräver av ett växtsubstrat. Mycket vatten kan hållas i substratet utan att det blir syrefattigt och kompakt.

“Dagvatten är en resurs, inte bara ett problem”

 

WEBINARET - "REGNBÄDDAR I STADEN" - NOV 2020
 Se det i efterhand och läs våra svar på frågorna som ställdes.

Innehåll:
Hekla® Pimpsten 2-8, grönkompost, sand.
Vikt (fuktig):
ca 950 kg/m3
Vikt (fältkapacitet):
ca 1400 kg/m3
Snygga Växter

Välmående växter förbrukar vatten

Hekla® Regnbädd är ett strukturstabilt substrat som även vid mycket nederbörd och perioder av stående vatten behåller sin struktur och funktion. Detta gör att växterna trivs och förbrukar därmed också vattnet i bädden. Substratet kan absorbera upp till 500 liter vatten per kubikmeter och fortfarande ha 10 % syre kvar till växterna.
Hekla® Regnbädd är ett strukturstabilt substrat som även vid mycket nederbörd och perioder av stående…
Regnvatten

Fördröjer regnvatten

Substratet är utformat så att vattnet bromsas upp och buffras samtidigt som det är genomsläppligt. Vattnet ska långsamt röra sig ner genom bädden, inte blir stående på ytan och kväva växtligheten.
Substratet är utformat så att vattnet bromsas upp och buffras samtidigt som det är genomsläppligt.…
Vatten

Effektiv buffring

Vid längre torrperioder utnyttjar växterna i Hekla® Regnbädd det vatten som finns buffrat i substratet. Vid fältkapacitet kan en kubikmeter av substratet hålla 500 L vatten. Till skillnad från andra lösningar som antingen t.ex. sand som snabbt dräneras och blir torrt eller vanlig jord som blir syrefattigt vid mycket regn, blir urvalet av växter som du kan plantera i Hekla® Regnbädd fler.
Vid längre torrperioder utnyttjar växterna i Hekla® Regnbädd det vatten som finns buffrat i substratet.…

Utvalda referenser med Hekla Regnbädd

Lowres Bara Mineraler 0094

Lomma Station-Lomma

Lowres Bara Mineraler 0038

Rudsjöterassen-Stockholm

Bara Mineraler Korsklevegatans Förskola Göteborg Hekla Regnbädd Hekla Svackdike 1920X1080 0159

Korsklevs FSK-Göteborg

I detta förskoleprojekt i Göteborg ställdes landskapsarkitekten inför två utmaningar. Dels ligger gården på ett berg med stora höjdskillnader och i princip obefintlig möjlighet för perkolation av dagvatten till marken, dels stora krav på att omhänderta regnvatten på plats. Se den snillrika lösningen.
MG 5785

Norra Djurgårdsstaden-Stockholm (regnbädd)

I Norra Djurgårdsstaden utgör planeringen av vatten och grönska en central roll. Här ska dagvattnet hanteras som en resurs som tillför estetiska värden och fungerar som bevattning av grönskan, samtidigt som vattnet renas och fördröjs. Förutom att vara vacker och rekreativ har grönstrukturen betydelse för spridningssambandet för eklevande arter och groddjur. I planeringen skyddades och förstärktes livsmiljöerna genom plantering och uppförande av exempelvis groddjurstunnel, våtmarker och fuktstråk.
Bara Mineraler 8945

Monbijou-Malmö

Kunskapsbank

Här har vi samlat nedladdningsbara dokument, instruktioner, ritningar och tips som hjälper dig framåt i ditt projekt.