Hekla® Svackdike

Fördröjer och leder bort dagvatten

Hekla Svackdike Bara Mineraler

FÖRDRÖJER OCH LEDER BORT DAGVATTEN

Hekla® Svackdike är ett substrat som ofta används i kombination med Hekla® Regnbädd för att skapa ett mer omfattande system för LOD, hantering av dagvatten på platsen. Genom att anlägga dolda diken under gräsmattor kan man dels fördröja, dels leda överskottsvatten vidare till lämpliga infiltrationsytor eller till växtbäddar där dagvattnet blir en resurs. Jämfört med Hekla® Regnbädd är substratet för svackdiken mer genomsläppligt. Precis som alla andra substrat från Bara Mineraler baseras denna blandning på en hög andel isländsk pimpsten vilken i detta fall bidrar med buffring av vatten, dränerande förmåga och syresättning till gräsets rötter.

“Led överskottsvatten dit det behövs bättre eller där det kan infiltreras”

Innehåll:
Hekla® Pimpsten 2-8, sand, grönkompost.
Mindre Skötsel

Stabilt och växtvänligt

Hekla® Svackdike är ett strukturstabilt substrat som även vid mycket nederbörd och perioder av stående vatten behåller sin struktur och funktion. Detta gör att gräsmattan håller sig stabil och grön. Trots att substratet kan hålla mycket vatten finns det, tack vare den höga andelen pimpsten, syre kvar till växterna.
Hekla® Svackdike är ett strukturstabilt substrat som även vid mycket nederbörd och perioder av stående…
Regnvatten

Fördröjer och leder regnvatten

Substratet är utformat så att vattnet till viss del bromsas upp och buffras samtidigt som det är genomsläppligt. Vattnet som inte absorberas av pimpstenen fortsätter röra sig genom svackdiket till de platser där överskottet kan tas om hand eller bättre behövs.
Substratet är utformat så att vattnet till viss del bromsas upp och buffras samtidigt som…
Vatten

Avlastar dagvattenledningar

Genom att ta hand om sitt dagvatten på platsen behåller man inte bara en viktig resurs för sin växtlighet utan också frigör kapacitet från ett ofta överbelastat dagvattensystem. Med Hekla® Svackdike kan man hushålla med sina vattenresurser eller se till att överskottsvatten fördröjs innan det går vidare ut i nätet.
Genom att ta hand om sitt dagvatten på platsen behåller man inte bara en viktig…

Utvalda referenser med Hekla Svackdike

Bara Mineraler Hekla Svackdike 1078 3

Lingenässkolan-Kristianstad (Svackdike)

Översvämningsområde med Hekla Svackdike utanför skolans entré.

Kunskapsbank

Här har vi samlat nedladdningsbara dokument, instruktioner, ritningar och tips som hjälper dig framåt i ditt projekt.