Jord Outline Symbol Vit

Ren Hekla® Pimpsten

Vattenbuffring, dränering och jordförbättring

Det handlar om porositeten

Med Hekla® Pimpsten skapar vi bättre förutsättningar för en hållbar grön stadsmiljö. Vår pimpsten dämpar och balanserar växtplatsernas extrema förhållanden och gör dem odlingsbara.

Pimpsten har en hög andel öppna porer. Det gör att den kan hålla mycket vatten och samtidigt bibehålla syre. Både vattnet och syret i pimpstenen är tillgängligt för växterna och är därför en värdefull bas i olika typer av odlingssubstrat.

Den isländska pimpstenen från vulkanen Hekla har en optimal sammansättning av porer. Bara Mineraler är därför extra stolta över att tillhandahålla Hekla® Pimpsten på den nordiska marknaden.

Läs mer om Hekla® Pimpstens ursprung och förädling under respektive produkt. 

Har du frågor om produkter eller vill ha rådgivning? Jag och mina kollegor hjälper dig framåt i ditt projekt . Boka oss för en presentation på ditt kontor eller via digital länk.

Bengt Syrén, Teknisk säljare