Hekla® Pimpsten (2-8)

God rotmiljö ger hållbara planteringar

Hekla Pimpsten 2 8 Bara Mineraler

Med Hekla® Pimpsten 2-8 skapar vi bättre förutsättningar för växter, oavsett om det handlar om odling eller i en hållbar grön stadsmiljö. Pimpstenen dämpar och balanserar växtplatsernas extrema förhållanden och gör dem odlingsbara.

Hekla® Pimpstens grundläggande egenskap är att den kan hålla mycket vatten och samtidigt bibehålla syre på grund av den höga andelen öppna porer. Både vattnet och syret i pimpstenen är tillgängligt för växterna och därför är den en mycket bra bas för odlingssubstrat.

Hekla® Pimpsten 2-8 är en mellanfraktion som bidrar med en god struktur i olika typer av planteringsjordar. 

Den isländska pimpstenen från vulkanen Hekla har en optimal sammansättning av porer som håller syre respektive vatten. Därför används flitigt av både av yrkesodlare och anläggare.

Innehåll:
Pimpsten 2-8 mm
Vikt (torr):
ca 400 kg/m3
Vikt (fuktig):
ca 650 kg/m3
Vikt (fältkapacitet):
ca 850 kg/m3
Ursprung:
Island
Leverans:
Löslast, Big bag (1250 L), småsäck (20 L)
Byggvarubedömningen

Hekla Pimpsten 2-8 är bedömd av Byggvarubedömningen

Download icon

Produktdatablad Hekla Pimpsten 2 8

Allergivänlig2

Balanserad porositet

Hekla® Pimpsten från Island är unik med sin porositet och balanserade fördelning mellan luftfyllda och vattenfyllda porer. Pimpstenens egenskaper säkerställer därför växtens tillgången av luft och vatten samt dränerar bort överskottsvatten.
Hekla® Pimpsten från Island är unik med sin porositet och balanserade fördelning mellan luftfyllda och…
Låg Vikt

Lätt material

Torr pimpsten från Hekla har en volymvikt på ca 400 kg/m3, att jämföras med andra anläggningsmaterial som kan väga upp till fyra gånger så mycket. Hekla® Pimpsten möjliggör därför anläggning av planteringar på bjälklag med begränsad bärighet.
Torr pimpsten från Hekla har en volymvikt på ca 400 kg/m3, att jämföras med andra…
Vatten

Buffrar vatten

Hekla® Pimpsten har förmågan att hålla kvar en stor andel vatten i dess mindre porer och sprida vatten kapillärt i bädden. Växtbädden klarar av torrperioder bättre och fördröjer avrinning av dagvatten.
Hekla® Pimpsten har förmågan att hålla kvar en stor andel vatten i dess mindre porer…
Struktutstabil

Strukturstabil

Hekla® Pimpsten är långsiktigt hållbar och ger bidrar därför med sina unika egenskaper under lång tid. Den bryts inte ner eller kompakteras utan kan användas på platser där man behöver god bärighet, exempelvis under hårdgjorda ytor.
Hekla® Pimpsten är långsiktigt hållbar och ger bidrar därför med sina unika egenskaper under lång…

Utvalda referenser med Hekla Pimpsten 2-8

Lowres Bara Mineraler 0207

Cementparken-Malmö

Cementparkens blåsiga läge vid havet och den torra och kalkhaltiga jordmånen ställer krav på såväl växter som uppbyggnaden av växtbäddarna. Landskapsarkitekten Magnus Svensson i Malmö stad skapade de rätta förutsättningar genom att blanda Hekla Pimpsten med grov makadam i den undre delen av växtbäddarna.
Bara Mineraler Hekla Lättjord Typ C Lowres 2704

Tveta Kyrka-Södertälje

Trädplantering Tveta Kyrka. Nyplanteringar och rotrenoveringar gjorda med Hekla Pimpstensskelett. Detta för att motverka kompaktering och för att träden ska få de bästa förutsättningarna över tid. Vissa ställen fanns även problem med stående vatten och detta löstes med användandet av Hekla Pimpstensskelett.
Bara Mineraler Hekla Pimpstensskelett Lowres 2434

Fjelievägen-Lund

Trädplantering längs Fjelievägen i Lund.

Kunskapsbank

Här har vi samlat nedladdningsbara dokument, instruktioner, ritningar och tips som hjälper dig framåt i ditt projekt.