Hekla® Scoria

Rött poröst vulkaniskt material

Hekla Scoria Bara Mineraler

Hekla® Scoria är ett poröst vulkaniskt material. Produkten har en likartad kemisk sammansättning som lava men scoria är mer porös. Den har en god balans mellan vattenfyllda och luftfyllda porer och är därför mycket lämpligt som odlingssubstrat.

Produkten används som odlingssubstrat för köksväxter i växthus, för inblandning i odlingssubstrat vid odling av ”gröna tak” och för inblandning till växtbäddar till gräsytor för tennisbanor och fotbollsplaner etc. Produkten används även för att skapa dränerande underlag till tennisbanor (grus) och fotbollsplaner (konstgräs).

Innehåll:
Scoria 2-8 mm
Vikt (torr):
ca 600 kg/m3
Vikt (fuktig):
ca 800 kg/m3
Ursprung:
Island
Leverans:
Löslast, Big bag (1250 L)

Kunskapsbank

Här har vi samlat nedladdningsbara dokument, instruktioner, ritningar och tips som hjälper dig framåt i ditt projekt.