Hekla® Gröna Tak

Substrat till sedumtak

Hekla Gröna Tak Bara Mineraler

GRÖNA TAK
– Intensiva och extensiva

Hekla® Gröna Tak används vid anläggning av gröna tak i både större och mindre projekt. Substratet är sammansatt för att ge växterna på taket bästa möjliga förutsättningar för att trivas samtidigt som substratet buffrar vatten och har god genomsläpplighet.

För ett mer intensivt grönt tak krävs lite tjockare växtbädd, ca 80-100 mm. Ju tjockare växtbädd, desto bättre absorberas och fördröjs dagvattnet.

Innehåll:
Hekla® Pimpsten 2-8, Hekla® Scoria, grönkompost, mineralmix.
Vikt (fuktig):
ca 725kg/m3
Vikt (fältkapacitet):
ca 1150 kg/m3
Låg Vikt

Låg vikt

Bjälklag har ofta en begränsad bärighet och då är det viktigt att substratet har en låg vikt. Hekla® Gröna Tak väger, vattenmättad och utsatt för 10 cm tryck, 1150 kg/m3
Bjälklag har ofta en begränsad bärighet och då är det viktigt att substratet har en…
Regnvatten

Fördröjer regnvatten

Hekla® Gröna Tak har en vattenhållande porvolym på 50 % vid 10 cm tryck. Tack vare den höga vattenhållande porvolymen kan Hekla® Gröna Tak absorbera 440 liter vatten per m3.
Hekla® Gröna Tak har en vattenhållande porvolym på 50 % vid 10 cm tryck. Tack…
Växter Trivs

Växterna trivs

Hekla® Gröna Tak har förutom den vattenhållandeporositeten också en hög lufthållande porositet på 22 % vid 10 cm tryck. Det gör att rötterna andas och trivs i hela växtbädden.
Hekla® Gröna Tak har förutom den vattenhållandeporositeten också en hög lufthållande porositet på 22 %…
Låg Mullhalt

Låg mullhalt

Hekla® Gröna Tak innehåller endast 3-6 % organiskt material vilken gör den anpassad för sedumtak och möjliggör en brandsäker konstruktion.
Hekla® Gröna Tak innehåller endast 3-6 % organiskt material vilken gör den anpassad för sedumtak…

Kunskapsbank

Här har vi samlat nedladdningsbara dokument, instruktioner, ritningar och tips som hjälper dig framåt i ditt projekt.