Genova

Rostigt elegant

Fiskben DF

För att knyta samman museets gamla pampiga tegelfasad med den nya entrégården valde arkitekten och konstnären att arbeta med marktegel i detaljer och trappor. Markteglet bidrar med tyngd, kontrast och glans i de matta betongytorna.

Marktegel Genova - Halmstad

Marktegel som matchar kanterna av Cortén på Kronborg i Malmö

Marktegel Genova - Malmö