Genova

Rostigt elegant

Fiskben DF

Referensprojekt

Marktegel Genova - Halmstad

För att knyta samman museets gamla pampiga tegelfasad med den nya entrégården valde arkitekten och konstnären att arbeta med marktegel i detaljer och trappor. Markteglet bidrar med tyngd, kontrast och glans i de matta betongytorna.
Hallands Konstmuseum Genova Halmstad 1920X1080 Bara Mineraler MG 0249

Referensprojekt

Marktegel Genova - Malmö

Marktegel som matchar kanterna av Cortén på Kronborg i Malmö
GENOVA Kronborg Malmö Bara Mineraler Marktegel 6134