Genova

Rostigt elegant

Brf Sting-Kristianstad

Ränderna går aldrig ur, Med marktegel kan man skapa mönster i färger som aldrig kommer blekas. Vid renovering av utemiljön i detta bostadsområde valde man att anlägga en lång gång genom området för att knyta samman olika delar.
Brfsting2 Web

Hallands konstmuseum-Halmstad

För att knyta samman museets gamla pampiga tegelfasad med den nya entrégården valde arkitekten och konstnären att arbeta med marktegel i detaljer och trappor. Markteglet bidrar med tyngd, kontrast och glans i de matta betongytorna.
Hallands Konstmuseum Genova Halmstad 1920X1080 Bara Mineraler MG 0249

Kronborg-Malmö

Marktegel som matchar kanterna av Cortén på Kronborg i Malmö
GENOVA Kronborg Malmö Bara Mineraler Marktegel 6134