Milano

Svart

Fiskben DF

Fält med svart marktegel ger den stora betongytan ett mer exklusivt uttryck. Då marktegel håller färgen över hela sin långa livslängd kommer detta grafiska mönster bestå.

Marktegel Milano - Halmstad