LOD med regnbädd vid förskola i Göteborg

Regnbäddssubstrat i upphöjd bädd samlar dagvatten

Korsklevegatans fsk, Göteborg

I detta förskoleprojekt ställdes landskapsarkitekten inför två utmaningar. Dels ligger gården på ett berg med stora höjdskillnader och i princip obefintlig möjlighet för perkolation av dagvatten till marken, dels stora krav på att omhänderta regnvatten på plats.

Genom att utnyttja höjdskillnaderna på ett snillrikt sätt och planera en stor upphöjd bädd på tomtens lägsta plats kan man här omhänderta stora mängder dagvatten. Genom att fylla bädden med ett regnbäddssubtrat innehållande pimpsten kan man buffra vatten utan att dränka växterna. Buffrat vatten förbrukas sedan av välmående växter och bädden är redo för att fyllas återigen.    

Projekt:

Korsklevegatans förskola

Plats:

Göteborg

Produkt:
Planerad av:

Adwice Markkonsult AB

Entreprenör:

Aggetorps Entreprenad

År:

2018