Referensprojekt

Bara Muren stödmurselement, Guldssmedshyttan

En varm och inbjudande torgmiljö med tegelmurar

Guldsmedhyttan

 

I det lilla samhället Guldssmedshyttan utmed Riksväg 50 har en tidigare parkeringsplats omvandlats till en torgyta. På platsen finns några mindre höjdskillnader som tas upp med våra stödmurselement med fasadsida i tegel vilket skapat en varm och inbjudande miljö.

 

Projekt:

Guldsmedshyttan

Plats:

Guldsmedshyttan

Produkt:

Tegelmur stödmur

Tegel: RT 483 Gammalrött slaget massivt (Randers Tegel)

Entreprenör:

Svevia

År:

2022

Planerad av:

VAP VA-Projekt AB