Referensprojekt

Fristående tegelmur på stationsområdet i Skurup

Skurup

När Skurups kommun skulle renovera sitt stationsområde och intilliggande Järnvägsgatan ville de ha en låg sittvänlig tegelmur. Den fungerar både som en viloplats för trötta pendlarben och som en barriär mellan gågator och rälsområde. Murmoduler tillverkades i vår fabrik och installerades sedan i par längs med Järnvägsgatans breda gångstråk. 

Plats:

Skurup

Produkt:

Dubbelsidig tegelmur tillverkad av marktegel RT 61

Planerad av:

Skurups kommun

Entreprenör:

Anläggning & Kabel Entreprenad AB (Akeab)

År:

2018