Referensprojekt

Gästgivarevägen-Lund

Hekla Regnbädd

Regnbäddar längs gata

I norra Lund, på Gästgivarevägen, hade man problem med att dagvatten från gatan översvämmade angränsande garagelängor. Vid renovering av gatan anlades regnbäddar längs gatan och i mitten gatans vändzon. Vägbanans lutning anpassades så att dagvatten nu rinner in och fördröjs i regnbäddarna. Tack vare pimpstenen i regnbäddssusbtratet kan stora mängder vatten buffras utan att det blir syrebrist.  

 

Projekt:

Gästgivarevägen

Plats:

Lund

År:

2017

Entreprenör:

Lunds Markentreprenad

Planerad av:

Structor

Produkter: