Referensprojekt

Hamntorget-Kungsbacka

Hekla Lättjord Typ C

Hamntorget ligger bara ett stenkast från Kungsbacka Torg och här erbjuds en av stadens bästa platser vid Kungsbackaån. En perfekt plats för att avnjuta sin lunch eller en fika och känna in lugnet på den stora bryggan.

Upprustningen och ny gestaltning av Hamntorget genomfördes 2019-2020 av Kungsbacka Kommun. Platsen fick nya solstolar, ny effekt- och funktionsbelysning, en sandstrand med solsängar, strandmatta och plantering i flertalet urnor. På gräsytan i anslutning till platsen finns sittgrupper med bord och en grill. Syftet med gestaltningen var att utveckla platsen till en mer attraktiv vistelse- och mötesplats för stadens invånare. Det har man lyckats bra med och Hamntorget har blivit en mycket populär mötesplats.

De många urnorna som finns utplacerade på bryggan bidrar med växtlighet och en ökad grönytefaktor. Växterna är planterade i Hekla Lättjord typ C vilket ger goda möjligheter för växterna att etableras och frodas.

”Jorden har fungerat bra och växterna trivs och är välmående i substratet. Vi är nöjda med resultatet.” Andrea Anderberg, Landskapsarkitekt LAR/MSA Kungsbacka Kommun.

Projekt:

Hamntorget

Plats:

Kungsbacka

Entreprenör:

Sandahls

Planerad av:

Andrea Anderberg, Landskapsarkitekt LAR/MSA Kungsbacka Kommun

År:

2019 - 2020

Produkter: