Referensprojekt

Lomma Station-Lomma

Hekla Lättjord Typ C - Hekla Regnbädd

Lomma stationsområde.

Ombyggnad och modernisering av området kring Lomma station. Befintliga lokalgator har byggt om. Nya grönområden har anlagt. Det har anlagts vanliga planteringsytor och då är det Hekla Lättjord Typ C som använts.

För att säkerställa att dagvattenhanteringen så har en del ytor anlagts som regnbäddar och i dessa växtbäddar är det Hekla Regnbädd som är substratet. En sliten miljö har förvandlats till en modern grön miljö.

Projekt:

Lomma Station

Plats:

Lomma

Entreprenör:

MVB AB

Planerad av:

Tyrens

År:

2020

Produkter: