Referensprojekt

Neptunigatan-Malmö

Hekla Regnbädd

Längs Neptunigatan är det byggt 28 biofilter. Målet är att planteringarna ska fördröja och rena dagvattnet innan det rinner ut i hamnbassängen. Planteringarna bidrar till en mångfald och ett attraktivt stadsrum. Hekla pimpsten används för att tillsammans med bland annat sand skapa ett substrat som kan skapa en renande effekt på dagvattnet. Biolfilterna ingår i ett forskningsprojekt och det finns några olika substratblandningar i växtbäddarna.

Projekt:

Neptunigatan

Plats:

Malmö

Entreprenör:

NCC

Planerad av:

Edge

Produkter: