Referensprojekt

Slutspelsparken-Lund

Hekla Pimpstensskelett

Arenatorget och Slutspelsparken ligger som entréplats mellan Klostergårdens IP, ishallen och Sparbanken Skåne Arena.

Mellan gröna kullar har träd planterats i grusytor. Träden är planterade i Hekla pimpstensskelett, ett substrat med Hekla coarse (grov pimpsten) och grönkompost. Substratet har valts för att få full bärighet och möjliggör en ytbeläggning av stenmjöl. Substratet med dess goda egenskaper gör att vatten och syre kan ta sig ner till rötterna. Träden trivs och frodas samtidigt som de samsas om ytan med gående och cyklister.

Projekt:

Slutspelsparken

Plats:

Lund

Planerad av:

Edge

År:

2016

Produkter: