Referensprojekt

St. Eriksplan-Stockholm

Hekla Grusgång

St Eriksplan, Stockholm

Stenmjölsytor är vanliga i stadsmiljöer där man vill ha lite mjukare promenadstråk som ändå har full tillgänglighet. Problemet är att dessa ytor med tiden blir väldigt täta. Regnvatten har svårt att tas sig genom ytan och eventuella trädrötter kvävs av syrebrist. Genom att blanda in pimpsten som har hög porostiet i slitlagret bildas kanaler där både vatten och syre kan passera. Gångytorna dräneras snabbare vid regn och träden frodas.

På St Eriksplan var ytorna mycket täta och kladdiga vid stora delar av året. Vid en renovering av gångytorna bytte man ut stenmjölet mot stenmjöl blandat med Hekla Pimpsten - så kallad Hekla Grusgång.    

Projekt:

St Eriksplan

Plats:

Stockholm

Planerad av:

Stockholm Stad

Entreprenör:

NCC

År:

2017

Produkter: