Referensprojekt

Stortorget-Svedala

Planteringar med Hekla® Pimpstensskelett & Hekla® Grusgång

Stortorget, Svedala

Syftet med omvandlingen av Svedalas centrum var att skapa ett inbjudande och levande grön plats med mer rumskänsla än det tidigare varit.

En viktig komponent för att få denna rumslighet var att plantera träd som ska rama in den det stora torget. Ett antal nya träd av arten korstörne planterades i en växbädd uppbyggd av Hekla® Pimpstensskelett. Det är ett färdigblandat substrat baserat på grov pimpsten som används under och runt rotklumpen samt in under hårdgjorda ytor med lättare trafik. I detta fall ligger pimpstensskelettet under grusytan och under planteringsytor. I de öppna planteringarna under träden planterades perenner och vårlök som ger blomning från tidig vår till sen höst.

Grusytans slitlager består av en blandning av stenmjöl 0-8 och Hekla Pimpsten 2-8, det som vi kallar Hekla Grusgång. Med pimpsten i ytan får man bättre infiltration av regnvatten och ökat gasutbyte - trädets rötter får alltså bra tillgång på både vatten och syre. Resultatet kan vi se i de friska trädens kronor. 

Läs mer om Stortorget i Svedala

    

Projekt:

Stortorget

Plats:

Svedala

Entreprenör:

Svedala Kommun

År:

2017 - 2018

Produkter: