Tillbaka till videoarkivet

Pimpsten och vattenbuffring

Pimpstenens porer suger upp och buffrar vatten

Växternas rötter behöver en balans av vatten och syre för att kunna utvecklas på bästa sätt. Likt en tvättsvamp suger pimpstenen upp fritt vatten och genom kapillärkrafter fördelas sedan vattnet i växtbädden. Denna film visar på skillnaden mellan pimpsten, leca och makadam.

Vattenbuffring av Hekla® Pimpsten. Perfekt för Regnbäddar och andra växtbäddar. Hekla® Pimpstens unika egenskaper dämpar extrema växtförhållanden och skapar bättre förutsättningar för en hållbar grön stadsmiljö. Med Hekla® Pimpsten som bas har vi utvecklat ett antal olika produkter optimerade efter användningsområde. Med Hekla® Regnbädd kan dagvattnet tas omhand, fördröjas och även förbrukas.