Pimpsten biofilter

Anläggning

Anläggning

Yrkesodling

Yrkesodling

Marktegel

Marktegel

Bara Prefab

Bara Prefab

Biofilter med Hekla® Pimpsten

RENING AV RECIRKULERANDE VATTEN

Hekla Filterpimpsten är ett poröst vulkaniskt material. Materialet har hög andel porer med stor specifik yta vilket gör produkten lämplig som filtermaterial i biofilter.

Filtermaterial för att skapa filterbädd i biofilter med låga vattenflöden (150 – 200 liter per m2 filterbädd och timma). Filtermaterialet är ett naturligt material som är effektivt och har lång varaktighet.

ANVÄNDNING

Rekommendation vid uppstart av biologiskt långsamfilter fyllt med Hekla® Pimpsten

Filtret dimensioneras med hänsyn till den vattenmängd som kommer att recirkuleras. Mängden filterpimpsten som går åt beräknas i förhållande till vattenytans storlek i filterbehållaren där skiktet av filtermaterial skall vara minst en meter tjockt. Är diametern på behållaren 3 meter, vilket motsvarar en yta på ca 7 m2, går det åt ca 7 m3 Hekla Filterpimpsten.

Steg 1

Vid nystart, när pimpstenen är på plats, skall filtret fyllas med vatten långsamt helst under ifrån. Denna process skall ta några timmar, 3-6 timmar. När vattnet nått upp till minst 10 cm ovan pimpstenen stannar man vattentillförseln. Filtret skall sedan stå 3-5 dygn fullt.  Då får man ut luft som finns mellan och i pimpstenen. Vattnet som används vid denna process kan vara rent råvatten (kommunalt eller borrvatten).

Steg 2

Sedan skall man börja cirkulera vatten genom filtret. Man kan fortsätta använda råvatten eller använda returvatten från odling. Det första vattnet som kommer genom filtret är ofta lite smutsigt och skall gå ut i avloppet. Man kan behöva låta 2-4 omgångar (tankfyllningar) vatten spolas ut i avloppet. Vattnet skall inte gå ner i några rena tankar eller bassänger. När vattnet är klart (helt genomskinligt) kan man börja cirkulera vatten genom filtret. Man skall nu använda returvatten (dräneringsvatten från odlingen). Vattnet skall cirkulera med lågt flöde (150-200 liter per m2 och timme). Vattentemperaturen skall vara minst 12-13 grader C i filtret. En optimal vattentemperatur är 17-20 grader C.

Viktigt är att under hela uppstarts perioden (6-8 veckor) ge filtret nytillskott av dräneringsvatten från odlingen. I det vattnet finns ju näringsämnen till bakterier och svampar. Har man lite dräneringsvatten i början räcker det att de första 1-3 veckorna fylla på tankarna 1-2 gånger i veckan med dräneringsvatten och sedan ”intern cirkulera vattnet”. Ju mer dräneringsvatten filtret får från starten ju snabbare byggs mikrolivet upp. De sista 5 veckorna i uppstarten skall filtret ha nytt dräneringsvatten från odlingen hela tiden.

Man behöver inte tillsätta externa bakterier eller svampar, de bildas naturligt.

Steg 3

Filtret skall vid nystart vara igång minst 6-8 veckor innan vattnet återanvänds (recirkuleras) i odlingen. När filtret varit igång i minst 8 veckor med dräneringsvatten (returvatten) från odlingen är filtret fullt uppbyggt med bakterier och svampar. Man kan nu starta att ta tillvara vattnet och recirkulera det i odlingen.

Produktinfo

KONTAKTA OSS

Har du frågor om produkten eller vill ha hjälp med rådgivning och dimensionering?

Du kan också boka in ett besök då vi kommer och presenterar våra produkter eller hjälper dig att hitta lösningar till ditt specifika projekt.

Broschyrer