Gromo Antica

Grå

Fiskben DF

En innergård i Eslöv med marktegel Vulcano Antica och det ljust grå Gromo Antica som kontrastmarkering.

Marktegel Vulcano - Eslöv

Den nya fastigheten i Västra Frölunda fick entréytor av marktegel Gromo och Lucca. Tegelfasaden består av flera olika färger så man ville hitta ett markmaterial som kunde matcha alla.

Marktegel Gromo & Lucca - V. Frölunda