Lucca Antica

GråsvartFiskben DF

Den nya fastigheten i Västra Frölunda fick entréytor av marktegel Gromo och Lucca. Tegelfasaden består av flera olika färger så man ville hitta ett markmaterial som kunde matcha alla.

Läs mer