Malaga

Svartbrun med blå toner

Utvalda referenser med Malaga

2023 07 13 Badhusparken 004Web

Aktivitetsparken-Malmö

Markteglet tillför varma färger, spännande mönster och en koppling till det förgångna. Det används som breda friser, ledlinjer, grafiska mönster och på två torgytor där mindre evenemang kan hållas.
Båthusparken4 Baramineraler Web

Båthusparken-Stockholm

På ett nytt torg i Norra Djurgårdsstaden lades svart, ockragult och orangerött marktegel i ett mönster som påminner om en vävd matta. Färger och mönster är valda för att matcha närliggande äldre tegelbyggnader.
Bara Mineraler Klosters Kyrka Lowres 3906

Klosters Kyrka-Eskilstuna

Framför den majestätiska Klosters Kyrka ligger ett lite torg. Genom att belägga torgytan med marktegel i färger har man lyckats skapa en varm plats med perfekt matchning till kyrkans fasad.
Lowres Bara Mineraler 0562

Monbijouskolan-Malmö

Vid renovering av den centralt belägna Monbijouskolan i Malmö ville man använda rustika och varma material på skolgården för att möta byggnadens gedigna uttryck.
Bara Mineraler Limousin Malaga 1082 1

Spångholmsskolan-Bara

Marktegel användes på ett snillrikt sätt när Spångholmsskolan i Bara utanför Malmö skulle utökas med en ny byggnad och skolgård.