Referensprojekt

Spångholmsskolan-Bara

Marktegel

Tegellinjer på skolgården

När Spångholmsskolan i Bara utanför Malmö skulle utökas med en ny byggnad skapades också en ny skolgård. Marktegel användes på ett snillrikt sätt för att likt spännband binda samman gammalt och nytt hus. Fasadernas gula tegel rinner ut över markytorna och gör skolan till en naturlig enhet. Svart marktegel används för att skapa fokus kring entréer och som tydliga kontrastmarkeringar vid rampernas ändar. 

Projekt:

Spångholmsskolan

Plats:

Bara

År:

2021

Entreprenör:

Deramont Entreprenad

Planerad av:

PE Arkitektur

Produkter: