Referensprojekt

Knykalaset-Malmö

Marktegel

Rött och redigt

I området Sege Park i Malmö ligger projektet Knytkalaset. Här ville landskapsarkitekten använda ett rustikt marktegel som klarar tyngre trafik och som tar upp fasadens röda färg. Valet föll på det slagna markteglet Burgos i format 206x67x85 mm. Satt i fiskben blir detta tegel riktigt hållbart för trafik.  

Projekt:

Knykalaset

Plats:

Malmö

Planerad av:

Kamoma Landskap AB

Entreprenör:

Serneke

År:

2023

Produkter: