Referensprojekt

Utvalda projekt

Marktegel

Bara Mineraler Stridbergs Torg Ardeche Anthra Morvan Marrone Lowres 3712

Stridsbergs torg-Trollhättan

Unik marktegelmix i unik miljö

Vid ombyggnad av det gamla verkstadsområdet Vårvik till ett modernt bostadsområde har man bevarat flera fina gamla tegelbyggnader. Framför ett av dessa breder nu Stridsbergs torg ut sig. Det ska bli en samlingspunkt för hela området och en multifunktionell plats. Markt…

2023 07 13 Badhusparken 004Web

Aktivitetsparken-Malmö

Spännande användning av material

I Aktivitetsparken intill Hylliebadet, ska besökarnas sinnen och muskler utmanas. Här kan man utöva parkour, springa genom bambudungar, klättra eller bara hänga. Du ska känna dig som en upptäckresande på äventyr och för att få en rustik känsla valde man att lyfta in …

Båthusparken4 Baramineraler Web

Båthusparken-Stockholm

Spännande mönster på nytt torg

På ett torg i Norra Djurgårdsstaden lades 2019 svart Malaga, ockragul Corsica och orangeröd Ourense i ett mönster som påminner om en vävd matta. Färger och mönster är valda för att matcha närliggande äldre tegelbyggnader. AJ Landskap har gjort ett fantastiskt arbete.

A…

Bara Mineraler Jubileet Burgos Ourense Lowres 3848

Jubiléet Rudbeckianska-Västerås

Paradgång invid vid domkyrkan

En ny gång i marktegel kopplar löper från Rudbeckianska gymnasiet genom parken, mellan botaniska trädgården och Västerås Domkyrka. Gången är ett konstverk av Ann-Sofie Sidén och mönstret skapas av rustikt marktegel i två färger, röd Burgos och orange Ourense.

Bara Mineraler Klosters Kyrka Lowres 3906

Klosters Kyrka-Eskilstuna

Ett torg som speglar kyrkan

Framför den majestätiska Klosters Kyrka ligger ett litet torg. Genom att belägga torgytan med marktegel har man lyckats skapa en varm plats med perfekt matchning till kyrkans fasad. Marktegel har en helt bestående och genomgående färg så detta fina mönster kommer glädja g…

Violagråstensplats 0075

Viola Gråstens plats-Mölnlycke

Ett helt nytt torg

Till torget framför Wallenstam arena i Mölnlycke har vi levererat vårt marktegel Vesuvio och två fristående tegelmurar i rustikt tegel. Murarna fungerar som informella sittplatser och tegel samt fogval är anpassat för att matcha markteglet och de intilliggande byggnadernas tegelfo…

IMG 4709Web

Kyrktorget-Norrahammar

Marktegelmix i fiskben på nya torget

På det nybyggda torget i Norrahammar behövde kommunen tillgängliggöra entrén till den intilliggande familjecentralen och ville skapa en mötesplats för kyrkans besökare. Tegel har en tydlig plats i bebyggelsen och arkitekten ville arbeta både med murar och markteg…

Lowres Bara Mineraler 0562

Monbijouskolan-Malmö

Varmt gult marktegel på renoverad skolgård

Vid renovering av den centralt belägna Monbijouskolan i Malmö ville man använda rustika och varma material på skolgården för att möta byggnadens gedigna uttryck. Ett marktegel i gul-ockra lagt i fiskbensmönster löste uppgiften och passar bra in i den gamla …

Lowres Bara Mineraler 1025

Ekbacka-Borgholm

Nyrenoverade innergårdar på Öland

Vid renovering av innergårdarna till Ekbackas äldreboende i Borgholm ville man skapa en varma och trevliga gångar och små torg. Tillgänglighetsanpassning var så klart viktigt på en sådan plats och valet föll på Burgos, ett slaget marktegel med en naturligt tegelröd …

2307 Hamnparken Dsf2656web

Hamnparken-Norrtälje

Ett varmt inslag i Hamnparken

Låga gradänger med rödbrunt marktegel avgränsar grus- och gräsytor i den nya Hamnparken i Norrtälje.

IMG 3903Rev

Knykalaset-Malmö

Rött och redigt

I området Sege Park i Malmö ligger projektet Knytkalaset. Här ville landskapsarkitekten använda ett rustikt marktegel som klarar tyngre trafik och som tar upp fasadens röda färg. Valet föll på det slagna markteglet Burgos i format 206x67x85 mm. Satt i fiskben blir detta tegel riktigt…

2023 10 Tradgardsgjkpg Dsf8662web

Trädgårdsgatan-Jönköping

Gågata med trafikerade delar

I västra delen av Jönköping anlägger man gator som ska bilda gångstråk mellan centrum och högskolan. Rödbrunt marktegel Aragon ger värme och en sammanhållen struktur till dessa stråk. Det lite mer mörkbruna Cadiz blandas in i korsningar. Anläggning pågår under hösten 202…

Lowres Bara Mineraler 9959

Kopparlunden- Västerås

Rustik och tålig entréyta

Slaget marktegel i färgen Burano används i entréytor som även ska klara trafik.

Bara Mineraler Limousin Malaga 1082 1

Spångholmsskolan-Bara

Tegellinjer på skolgården

När Spångholmsskolan i Bara utanför Malmö skulle utökas med en ny byggnad skapades också en ny skolgård. Marktegel användes på ett snillrikt sätt för att likt spännband binda samman gammalt och nytt hus. Fasadernas gula tegel rinner ut över markytorna och gör skolan till e…

2023 10 Baravaxjo Web4

Kv Tåget-Hovshaga

Ett levande entrétorg

I stadsdelen Hovshaga renoverade man centrumbutiken och omgivande entrétorg. Nu är det en levande miljö med fina stenläggningar och nya träd. Marktegel Meissen och granithällar kombineras på ett spännande sätt och löper ut mot en grusyta.

Milano Marktegel Bjarehovskolan1 Web

Bjärehovskolan-Bjärred

Svarta cirklar av marktegel

På den nybyggda Bjäreholvskolans skolgård i Bjärred ligger ett svart marktegel i två stora cirklar och som friser i asfaltsytor. Den stora cirkeln ramas in av en prefabricerad tegelmur och skapar ett litet torg i ena änden av skolbyggnaden. Den mindre cirkeln bildar golv …

Brfsting2 Web

Brf Sting-Kristianstad

Ränderna går aldrig ur

Med marktegel kan man skapa mönster i färger som aldrig kommer blekas. Vid renovering av utemiljön i detta bostadsområde valde man att anlägga en lång gång genom området för att knyta samman olika delar. Gången består av fyra olika marktegel med olika färg men samma format. På…

Bara Mineraler Novara Antica Lowres 2376

Brf Pilstorpsgården-Malmö

Novara Antica på innergård

Renovering av en innergård i centrala Malmö. Här valde man ett tegel för att matcha de äldre byggnaderna och för att få en varm känsla. Novara Antica 204x67x50 mm lades med den bredaste sidan upp. Den sidan är skuren och har ett lite grövre yta än den smalare sidan. 

ROMA ANTICA St Hammars Kyrka Höllviken Bara Mineraler Marktegel 6040

St Hammars kyrka-Höllviken

En gång av marktegel som möter kyrkan

Marktegel Roma Antica i formatet 204x67x67 låter värmen från kyrkans tegelfasad spilla ut i olika riktningar. Dels ligger den som en mäktig entrégång upp mot kyrkan, dels som en meditativ bågformad gång under kyrkogårdens stora träd. 

BOLZANO NOVARA Brf Gustav Malmö Joäng 2020 Bara Mineraler 1920X1080 MG 0909

Brf Gustav-Malmö

Marktegel vid SJ husen

När innergården till det gamla anrika kvarteret, så kallade SJ-husen i Malmö, skulle totalrenoveras valde man att satsa på hållbara och långlivade kvalitetsmaterial rakt igenom. Ett marktegel som tar upp värme, textur och detaljer från byggnaden var en självklarhet. Man tittad…

Lowres Bara Mineraler 0522

Kv Slaktaren-Eslöv

En nybyggd innergård med smala stavstenar

I centrala Eslöv finns denna innergård med marktegel Vulcano Antica. Det är lagt på högkant och ger en matt och mustigt bruna-lila-röd färg. Som kontrastmarkering vid ramper och trappsteg används det ljust grå Gromo Antica. 

Frölunda Park Göteborg Gromo Antica Lucca Antica 1920X1080 Bara Mineraler MG 0199

Frölunda Park-Västra Frölunda

Entréytor i grått marktegel

Den nya fastigheten i Västra Frölunda i Göteborg fick under 2020 entréytor av marktegel Gromo och Lucca. Tegelfasaden består av flera olika färger så man ville hitta ett markmaterial som kunde matcha alla. Genom att välja ett grått tegel med mörka inslag lyckades man få m…

Marktegel MURCIA Björkekärr Göteborg Bara Mineraler Lowres 7848

Lådämnesgatan-Göteborg

Marktegel markerar sociala ytor

Vid upprustning av gårdarna ville man rama in och markera de sociala ytorna. Marktegel Murcia används som fris och ytor i kombination med asfalt och stora betongplattor. 

KAMENZ, MEISSEN Formgatan Limhamn Bara Mineraler Marktegel 6140

Formgatan-Limhamn

Marktegel tillför färg och lyster till gatan

Genom att kombinera betongmarktsten med gult marktegel Kamenz och den blåsvarta Meissen bildas ett konstrastrikt och spännande mönster. Detta är en gångfartsgata genom den nya, havsnära delen av Limhamn.

Halmstad Högskola Milano Halmstad 1920X1080 Bara Mineraler MG 0270

Halmstad högskola-Halmstad

Svarta kontrastytor markerar huvudentrén

Fält med svart marktegel ger den stora betongytan ett mer exklusivt uttryck. Då marktegel håller färgen över hela sin långa livslängd kommer detta grafiska mönster bestå. Marktegel ger också en lyster som är svår att få till med betong.

Vi ser allt oftare att…

Hallands Konstmuseum Genova Halmstad 1920X1080 Bara Mineraler MG 0249

Hallands konstmuseum-Halmstad

Hallands konstmuseum

För att knyta samman museets gamla pampiga tegelfasad med den nya entrégården valde arkitekten och konstnären att arbeta med marktegel i detaljer och trappor. Markteglet bidrar med tyngd, kontrast och glans i de matta betongytorna.

Trapporna murades på plats av Genova, ett markt…

Bara Mineraler Ferrara Lowres 2421

Blekingska nationen-Lund

Marktegel som golv på uteservering

När Blekingska Nationen i Lund skulle bygga ett nytt studenthem med tillhörande restaurang lades det varma markteglet Ferrara som golv på den inramade uteserveringen. 

GENOVA Kronborg Malmö Bara Mineraler Marktegel 6134

Kronborg-Malmö

Marktegel som matchar kantstöd av Cortén

Innergård i centrala malmö med upphöjda bäddar av cortén. Den rostiga färgen tas upp i marktegel Genova som har ett brun-blått färgspel. Genova finns som standard i tjocklek av 52 mm men till större projekt kan den även produceras i tjockare trafiktåliga mått…

Bara Mineraler Vesuvio Lowres 2408

Kulturen 4-Lund

Ett nybyggt hus med lägenheter i de gamla kulturkvarteren i Lund. Här valde man ett rustikt strängpressat marktegel med djup rödlila färg. 

Lowres Bara Mineraler 0463

Brf Tullporten-Ängelholm

Ett prisat projekt

På innergården till det prisade Brf Tullporten valde man att arbeta med en kombination av betongplattor och det rödbruna markteglet RT 61. Markteglet tillför värme och kopplar gården till byggnadernas tegel fasader. 

VESUVIO Hallingsgatan Malmö Bara Mineraler Marktegel 6124

Sinnenas Trädgård-Malmö

Marktegel på mark och i mur

På en lummig äldre innergård i Malmö valde man att anlägga en Sinnenas Trädgård för de boende i området. Här ska olika sinnen utmanas. På marken ligger marktegel Vesuvio och samma tegel har använts för att platsmura en växtbädd. Notera hur olika samma tegel kan upplevas b…

Lowres 5709

Floragatan-Stockholm

Fiskbensmönster ger en levande yta

Marktegel Corsica på innergård i centrala Stockholm, föredömligt anlagt av Solna Trädgårdsanläggning. Fiskbensmönster ger en levande yta och passar extra bra med stavformat marktegel. Corsica har en gulbrun ton med inslag av ockra och skapar en varm känsla.
Detta är…

Lowres 6035

Kv Badhuset-Linköping

Blårött tegelskimmer

På en liten innergård i centrala Linköping ligger det röd-lila markteglet Calau. Den ger ett varmt skimmer och kommer göra det under lång tid framöver. 

Bara Mineraler Hekla Regnbädd 1221 5

Sparta-Lund

Färgklick på gården

Alldeles intill ikoniska Sparta i Lund byggdes nya bostadsgårdar med fokus på hållbara och framtidssäkrade lösningar i form av öppna dagvattensystem, stora regnbäddar och marktegel. Marktegel Calau ger riktiga färgklickar på gården och möter de många öppna dagvattenrännorna av co…

Lowres Bara Mineraler 0256

Frölunda Allé- Västra Frölunda

Uteplatser med ett golv av marktegel

Marktegel Vesuvio på uteplatser i Västra Frölunda. Vesuvio har en grov men samtidigt skimrande yta.

Lowres 7705

Uni3 by Geely-Göteborg

Sandgrått marktegel och trappblock

RT63 marktegel levererat till Geely:s kontor i Göteborg. Markteglet valdes för att fånga upp färgnyanser från det fasadtegel som pryder byggnaden.

Trappstegen är gjorda som kontrastmarkeringar, dessa prefabricerade trappblock är konstruerade som tegelbalkar. Denna …

Lowres Bara Mineraler 0368

Brf Syrenen-Vänersborg

Naturliga material för umgängesplatser

Brf Syrenen är ett eftertraktat bostadsområde med utsikt över Vänern. Den tidigare innergården från 70-talet bestod mestadels av asfalterade ytor och var i behov av en renovering. Styrelsen för Brf Syrenen gav landskapsarkitekten John Tizzard i uppdrag att rita…

Bara Mineraler RT 62 Lowres 1057

Torskolan-Torsås

Hållbar skola med tegel i både fasad och på mark

Vid renovering och nybyggnad av Torskolan i Torsås valde man marktegel RT 62 i kombination med betongplattor och asfalt på skolgården. Den varma gula färgen kopplar gården och lekytorna till den nya skolbyggnaden och gör entrén till skolan storslagen.…

Marktegel RT 60 Bara Mineraler Lowres 7828

GLTK Tennisklubb-Göteborg

Matchande markbeläggning vid padelbanor

Med det orangeröda markteglet RT60 kunde man matcha padelbanornas röda grus. Samma grus användes dessutom som fogsand för att få ytora att smälta samman. Smart drag eftersom det röda gruset ändå oundvikligen kommer följa med skorna ut på tegelytan.

Lowres Bara Mineraler 0469

Hotell Öresund-Landskrona

Sandfärgat marktegel på innergården

Målet var att hitta ett markmaterial som tog upp färgerna från den varmt gråa tegelfastigheten. Med RT 63 lyckades vi komma väldigt nära. Anläggarna gjorde ett riktigt bra arbete med ett stort fokus på att även få de små detaljerna rätt. Den största delen är satt …

Lowres Bara Mineraler 0276

Saffransgatan-Göteborg

En hållbar beläggning

Gult marktegel i entréytor och i ramper. Den gula färgen kommer bestå under markteglets långa livslängd. 

Bara Mineraler RT62 1169 2

Västerkyrkan-Lund

En varm entré

När Västerkyrkan i Lund skulle renovera sin utemiljö valde man att lägga ett gult marktegel vid entré och på en stor terrass. Den nya utformningen skulle både vara praktisk, hållbar och ge besökare ett varmt välkomnande.  

1920X1080bara Mineraler Klostergårdsskolan Lund Mur RT 445 Marktegel RT 61IMG 5552

Klostergårdsskolan-Lund

Marktegel och prefabricerade tegelmurar

På den befintliga skolgården fanns redan ett rödbrunt marktegel sedan 1960-talet och nu ville man komplettera med mer marktegel. Valet föll på RT 61 från Randers Tegl. Murarna skulle smälta in i den befintliga tegelmiljön. Valet föll på ett rustikt fasadtegel …

Rambergsvallen RT 62 1920Px Bara Mineraler 0176

Rambergsvallen-Göteborg

Piggt gula stråk vid Rambergsvallen

I anslutning till Rambergsvallen och närliggande friluftsbad ville Göteborgs stad få in en färgklick och ett kontrasterande material. Markteglet RT 62 från Randers Tegl ger verkligen en sådan kontrastverkan. I detta projekt valde man det tjockare formatet, 71 mm, …

1920X1080 Bara Mineraler Marktegel Idalaskolan Veberöd RT61 5170

Idalaskolan-Veberöd

Geometriska mönster med marktegel i mark och mur

När det var dags att planera skolgården till den nybyggda Idalaskolan i Veberöd utanför Lund ville man kombinera slät asfalt med varmt marktegel. Asfalt på större fartiga rörelseytor, marktegel på fokusytor där man vill skapa känsla av paus. Marktegle…

Marktegel RT63 Atlas Södra Göteborg Bara Mineraler Lowres 7667

Atlas Södra-Göteborg

Marktegel leder in till innergården

Uttrycket på den murade tegelgången förstärks ytterligare genom att använda ett marktegel som binder ihop de olika fasadfärgerna. Det sandgrå danska markteglet RT63 löser denna uppgift på ett bra sätt.

Lowres Bara Mineraler 0432

Brf Regnbågen-Jönköping

Marktegel vid renovering av innergårdar i Jönköping.

För att matcha byggnaderna valde landskapsarkitekten det gula markteglet RT 62. Det har en relativt jämn färg om man jämför med många andra marktegel. Färgen är bestående under hela produktens livslängd.

1920X1080 Bara Mineraler NRT Special Rödbrun B23 Marktegel Fågelskolan Lund 5528

Fågelskolan-Lund

Kulturklassade miljöer kräver något extra

Här fick vi vara en del av renoveringen av en äldre skolgård på Fågelskolan i Lund. Byggnadernas arkitektur tillåter inte vilka material som helst. Här var den rödbruna nyansen av det nya teglet mycket viktigt och vi lyckades få fram en specialprodukt som mo…

1920X1080 Bara Mineraler Marktegel RT61 Lergropsvägen Industrivägen Upplands Väsby 2017 IMG 4574

Lergropsvägen-Upplands Väsby

Marktegel ger det lilla torget liv

För att få en koppling mellan historien och nybyggda fastigheter i det området med det passande namnet Tegelbruket valde man valde man en beläggning av marktegel på det lilla kvarterstorget. Det röda RT 61 tillför värme och vackra detaljer. RT 61 har ett harmoniskt…