Referensprojekt

Marktegel Calau - Linköping

Kv. Badhuset

Blårött tegelskimmer

På en liten innergård i centrala Linköping ligger det röd-lila markteglet Calau. Den ger ett varmt skimmer och kommer göra det under lång tid framöver. 

Projekt:

Kv. Badhuset

Plats:

Linköping

Produkt:
Entreprenör:

Botrygg Bygg AB

År:

2020