En viktig komponent för att få denna rumslighet var att plantera träd som ska rama in det stora torget. Ett antal nya träd av arten korstörne…