Referensprojekt

Utvalda projekt

Mur & Bänk

DSF6917 Lowres

Raoul Wallenbergsparken

I Raoul Wallenbergsparken har våra prefabricerade stödmurar i tegel används för att terrassera en slänt och skapa en plantering bakom.
Murarna är utförda i RT436 Kirketegl. Ett tegel speciellt framtaget för att kunna möta upp äldre tegelbyggnader. Detta gör att murarna smälter väl ihop med den omgiva…

DSF6686

Barsebäcksvägens Byagata

Barsebäcksvägen har under 2023/2024 förvandlats till en upphöjd bygata med en bredare gång- och cykelväg. I vägens södra ände har en vistelseyta med sittplatser och grönska som ramas in av en tegelmur vi levererat i RT445. Framför muren har ett vårdträd planteras för att markera länken mellan det ga…

DJI 20230916085836 0016 D HDR 1

Bjärehovskolan-Bjärred

Till Bjärhovskolans nya skolgård har vi levererat både raka och välvda tegelmurar i ett snyggt svart tegel med en kaxig svart fog (RT438 med fog BÖ170) samt matchande marktegel. 

Skolgården har flera olika utryck och bjuder på en rad olika lekmiljöer, från mer äventyrliga och naturliga till hårdgjor…

Prefab tegelmur 3 Bara Mineraler juni 2024

Lekplatsen Oasen-Skövde

En gedigen inramning

Till den lekplatsen ”Oasen” i Skövde har vi levererat våra prefabricerade tegelmurar. Projektet innehåller både raka och välvda element med djupet 468 mm och är specialbeställda för att passa platsens lekfulla formspråk.

Murarna är placerade på ett bärlager av krossmaterial och …

2023 09 Kyrktorget DSF7333

Kyrktorget-Norrahammar

På det nybyggda torget i Norrahammar behövde kommunen tillgängliggöra entrén till den intilliggande familjecentralen och ville skapa en mötesplats för kyrkans besökare. Tegel har en tydlig plats i bebyggelsen och arkitekten ville arbeta både med murar och marktegel i projektet för att skapa en varm …

IMG 3812

Furulunds station-Furulund

Välvd tegelmur vid stationen

Till den nybyggda parken vid Furulund station i Skåne har vi levererat en välvd dubbelsidig tegelmur vilken fungerar som bänk. Det röda teglet är speciellt framtaget för att användas när man vill matcha röda tegelmurar vid befintliga äldre byggnader och passar utmärkt jä…

Kvarnholmsterassen DSF1410

Kvarnholmsterrassen-Nacka

På bostadsgårdarna vid Kvarnholmsterrassen i Stockholm används våra tegelmurar och stödmurar för att rama in och bygga upp en ramp till entrén. Gården pryds även av vårt marktegel och vi är även prefabricerat trappblock i samma marktegel till projektet. 

Vissa av murarna är specialbeställda med luta…

Munkebäck Mur RT517 Bara Mineraler 0083

Munkebäcks hage-Göteborg

Nya Munkebäck, Göteborg

Som en röd tråd genom flera angränsande bostadsgårdar löper en tegelmur. Genom att komma in tidigt i projektet kunde vi hjälpa till i utformningen av detta viktiga element. På så vis kunde vi tillsammans med landskapsarkitekt och entreprenör hitta den bästa lösningen som både…

Tollare Terass Tegelmur Bara Mineraler 5660

Tollare Terrass-Nacka

Tollare Terrass, Nacka

Med början 2019 levererade vi färdiga moduler av tegelmurar till projektet Tollare Terrass i Nacka. Bara Mineraler var med från början i detta projekt och kunde därför ge landskapsarkitekt direkt återkoppling på olika lösningar.

Här ville man inte ha synliga genomgående fogar …

MG 6081 1

Lindängen 2-Malmö

Lindängen, Malmö

På den nybyggda gården behövdes en inramning för den gemensamma uteplatsen och odlingsytorna. Dessutom ville arkitekten ha ett växthus med en rustik murad sockel. Rumsskapande tegelmurar i en höjd som skyddar den sittande men som tillåter översikt för den som står blev en bra lösnin…

1920X1080 Bara Mineraler Skurup Blockmur RT61 1887

Stationsområdet-Skurup

Skurup

När Skurups kommun skulle renovera sitt stationsområde och intilliggande Järnvägsgatan ville de ha en låg sittvänlig tegelmur. Den fungerar både som en viloplats för trötta pendlarben och som en barriär mellan gågator och rälsområde. Murmoduler tillverkades i vår fabrik och installerades seda…

20221004 134251

Solvägen-Guldsmedshyttan

Litet torg i Guldsmedshyttan

I det lilla samhället Guldsmedshyttan utmed Riksväg 50 har en tidigare parkeringsplats omvandlats till en torgyta. På platsen finns några mindre höjdskillnader som tas upp med våra stödmurselement med fasadsida i tegel vilket skapat en varm och inbjudande miljö.

Tegel: R…

IMG 4918

Kv Behandlingen 2-Malmö

Till Kvarteret Behandlingen i Malmö har vi levererat marktegel och prefabricerade trappblock i vårt svarta marktegel Malaga. De monteringsfärdiga blocken gör det enkelt att anlägga trappor av marktegel och är ett fint komplement till marktegelytan. Markteglet har lagts i fiskbensmönster med en fris …

DSF2925

Ödåkra

Växtbädd i Ödåkra

Ödåkra, strax utanför Helsingborg, har fått en ny tågstation. Intill stationen har en växtbädds byggts med våra stödmurselement i tegel. Det gula teglet har valts för att matcha de äldre intilliggande byggnaderna. I murens ena ände har klätts med en enkel sits av furu.

Tegel: RT 53…

Bara Mineraler Stödmur Blockmur 3

Djurås nya handelsområde

Intill Djurås nya handelsområde har våra stödmursprodukter använts för att anlägga några växtbäddar samt avgränsa en cykelparkering. Murarna är utförda i RT 534 Parma.