Referensprojekt

Ingla Blommor

Framgångsrik växtodling i Billeberga

INGLA BLOMMOR I BILLEBERGA

Ingla Blommor, strax utanför det skånska samhället Billeberga, ägs och drivs av trädgårdsmästare Stefan Jacobsson.

Det var Stefans föräldrar som startade trädgården som Stefan sedan tog över år 2015. Föräldrarna hade ett genuint och stort intresse för växter och växtmaterial och Stefan har ett stort intresse i att utveckla tekniken. Detta har sammantaget resulterat i de bästa lösningarna för att framgångsrikt odla ett brett sortiment av annueller och perenner.

Det viktigaste för Stefan är att substratet är luftigt och bibehåller sin struktur, att det lätt och snabbt tar upp vatten, och buffrar näring för att minimera näringsläckage. Odlingssubstratet består av både blocktorv och harvtorv med tillsats av 40 kg Bara-lera per kubikmeter.

Läs mer om Ingla Blommor här

 

Odlare:

Ingla Blommor

Substrattillverkare:

Fagerhults Garden 

Plats:

Billeberga

Produkter: