Cadiz

Elegant jordig

Aktivitetsparken-Malmö

Markteglet tillför varma färger, spännande mönster och en koppling till det förgångna. Det används som breda friser, ledlinjer, grafiska mönster och på två torgytor där mindre evenemang kan hållas.
2023 07 13 Badhusparken 004Web

Kyrktorget-Norrahammar

Markteglet förstärker intrycket av att detta är en plats för flanörer och har kombinerats med prefabricerade trappblock samt tegelmurar.
IMG 4709Web