Referensprojekt

Kyrktorget-Norrahammar

Marktegel

Marktegelmix i fiskben på nya torget

På det nybyggda torget i Norrahammar behövde kommunen tillgängliggöra entrén till den intilliggande familjecentralen och ville skapa en mötesplats för kyrkans besökare. Tegel har en tydlig plats i bebyggelsen och arkitekten ville arbeta både med murar och marktegel i projektet för att skapa en varm och inbjudande känsla.

Markteglet förstärker intrycket av att detta är en plats för flanörer och har kombinerats med prefabricerade trappblock samt tegelmurar. Marktegelytan består av en mix av Aragon och Cadiz (50/50) och trappblocken är tillverkade helt i Cadiz. 

Den breda muren skapar en avgränsning mellan gårdsgatan och kyrkan samt kan användas som en tillfällig sittplats. På andra sidan torget har stödmurselement använts för att bygga ramper och avsatser.

Läs mer om projektets tegelmurar här.

Projekt:

Kyrktorget

Plats:

Norrahammar, Jönköping

Planerad av:

Jönköpings kommun, Pontarius

Entreprenör:

Strand i Jönköping AB

År:

2022

Produkter: