Referensprojekt

Marktegel Milano - Halmstad

Halmstad högskola

Svarta kontrastytor markerar huvudentrén

Fält med svart marktegel ger den stora betongytan ett mer exklusivt uttryck. Då marktegel håller färgen över hela sin långa livslängd kommer detta grafiska mönster bestå. Marktegel ger också en lyster som är svår att få till med betong.

Vi ser allt oftare att marktegel används i kombination med betong eller asfalt för att förgylla en yta. Det är ett enkelt och effektivt sätt att lyfta helhetsintrycket för en offentlig eller privat plats.

Projekt:

Halmstad högskola

Plats:

Halmstad

Produkt:
Entreprenör:

NCC

År:

2020