Referensprojekt

Trädgårdsgatan-Jönköping

Marktegel

Gågata med trafikerade delar

I västra delen av Jönköping anlägger man gator som ska bilda gångstråk mellan centrum och högskolan. Rödbrunt marktegel Aragon ger värme och en sammanhållen struktur till dessa stråk. Det lite mer mörkbruna Cadiz blandas in i korsningar. Anläggning pågår under hösten 2023.

Projekt:

Trädgårdsgatan

Plats:

Jönköping

Planerad av:

Jönköpings kommun och Pontarius

Entreprenör:

Markmiljö i Jönköping

År:

2023

Produkter: