Makajo, Stockholm

Brännkyrkagatan 82, 118 23 Stockholm

På Makajo I stockholm hittar ni vår utställning av marktegel. 
Personlig visning efter överenskommelse.
Kontakt +46 (0) 8 21 90 08 alternativt info@baramineraler.se