Baralith® GSP

Basaltmjöl för berikning av jord och substrat

Baralith® Bara Mineraler GSP MG 9057

Baralith® GSP är ett finmalt basaltmjöl (vulkaniskt stenmjöl) som vid inblandning i jorden ger friskare, kraftigare och stabilare plantor. Plantorna blir mindre mottagliga mot svampsjukdomar och insekter.

Baralith®GSP kommer ur den magmatiska vulkaniska bergarten basalt, som utgör det mesta av bottnarna i världshaven. Det är ett naturligt mineral som kommer av vittringsprodukter från gruppen grönstenar där basalt, diabas och hyperit ingår.

Innehåll:
Basaltmjöl
Leverans:
Säck 25 kg (42 st/pall)
Övrigt:
Godkänd för ekologisk odling

ANVÄND BARALITH® GSP  FÖR EN FRISKARE, STARKARE OCH NYTTIGARE PLANTA

Baralith® GSP är mycket finmalt pulver vilket gör att de olika mineralerna och spårämnena är lätt upptagbara för växterna. Baralith® GSP förser plantan med Kalcium, Magnesium och en lång rad andra naturligt lättupptagbara spårämnen och mikronäringsämnen.

Inblandning i jorden ger också friskare, kraftigare och stabilare plantor. Plantorna blir mindre mottagliga mot svampsjukdomar och insekter.

DOSERING

I torvbaserade jordar
10 kg Baralith® GSP per m3 torv. I krukväxtodling/perenner 3-5 kg per m3.

I trädgårdslandet
Bruka ner eller sprid på ytan 1/2 kg Baralith® GSP per m2 första året. Vid upprepad årlig gödsling räcker det med 1/4 kg per m2.

För krukväxter
1-3 msk Baralith® GSP per krukväxt som försiktigt brukas ner i krukjorden. Gör detta vår och höst.