Referensprojekt

Marktegel Gromo & Lucca - V. Frölunda

Frölunda park

Entréytor i grått marktegel

Den nya fastigheten i Västra Frölunda i Göteborg fick under 2020 entréytor av marktegel Gromo och Lucca. Tegelfasaden består av flera olika färger så man ville hitta ett markmaterial som kunde matcha alla. Genom att välja ett grått tegel med mörka inslag lyckades man få mark och byggnad att hänga samman.

Projekt:

Frölunda Park

Plats:

Västra Frölunda

Produkt:
Planerad av:

White arkitekter, Göteborg

Entreprenör:

HTE Produktion AB

År:

2020