Jord Outline Symbol Vit

Regnbäddar och dagvatten

Hantera dagvatten med grönblå lösningar

Utvalda referenser med Regnbäddar och dagvatten

Bara Mineraler Korsklevegatans Förskola Göteborg Hekla Regnbädd Hekla Svackdike 1920X1080 0159

Korsklevs FSK-Göteborg

I detta förskoleprojekt i Göteborg ställdes landskapsarkitekten inför två utmaningar. Dels ligger gården på ett berg med stora höjdskillnader och i princip obefintlig möjlighet för perkolation av dagvatten till marken, dels stora krav på att omhänderta regnvatten på plats. Se den snillrika lösningen.
Bara Mineraler Hekla Regnbädd Lowres 2801

Österåkers Multiarena-Åkersberga

Regnbädd utanför entrén till Österåkers Multiarena
Bara Mineraler Hekla Regnbädd Lowres 2847

Kåbo-Uppsala

Regnbädd i Kåbo, Uppsala
Bara Mineraler Hekla Regnbädd Lowres 2733

Eketorpsvägen-Nacka

Regnbädd i Nacka