Hekla® Lättjord typ C

Bjälklag, upphöjda bäddar & urnor

Hekla Lättjord Typ C Bara Mineraler

Begränsad bärighet på bjälklaget kräver rätt val av substrat. Hekla® Lättjord Typ C är ett komplett planteringssubstrat bestående av hög andel pimpsten, grönkompost med ett bra mikroliv och viktiga mineraler.

Den har en låg vikt och tillgången till luft och vatten är hög och jämnt fördelad i hela växtbäddens höjd. Både höga och låga växtbäddar kan anläggas och anpassas efter platsens förutsättningar eller optimeras för växternas behov. Trots sin låga vikt kan Hekla® Lättjord Typ C hålla en stor mängd vatten och samtidigt vara stabil. Den behåller sin volym och funktion över tid vilket ger lättskötta planteringar.

Innehåll:
Hekla® Pimpsten 2-8 (50 vol%), grönkompost, mineralmix
Vikt (fuktig):
ca 700 kg/m3
Vikt (fältkapacitet):
ca 1025 kg/m3
Tillval:
Biokol
Byggvarubedömningen

Hekla Lättjord Typ C är bedömd av Byggvarubedömningen

Download icon

Produktdatablad Hekla Lättjord Typ C

Låg Vikt

Låg vikt

Då Hekla® Lättjord Typ C har en låg vikt kan växtbäddens höjd anpassas efter bjälklagets begränsade bärighet samtidigt som den kan optimeras efter växternas behov. Hekla® Lättjord Typ C väger 700 kg/m3 när den är fuktig och 1025 kg/m3 när den är vattenmättad.

Då Hekla® Lättjord Typ C har en låg vikt kan växtbäddens höjd anpassas efter bjälklagets…

Rötter

Rötter i hela bädden

Oavsett växtbäddens tjocklek ska växternas rötter kunna utvecklas både längst ner och högst upp i växtbädden. Hekla® Lättjord Typ C har en hög och jämn vatten- och lufthållande porositet från botten till toppen, därför kan växterna utnyttja och bilda rötter i hela jordvolymen. Substratet har 45 % vattenfylld porositet och 31 % luftfylld porositet vid 30 cm tryck.

Oavsett växtbäddens tjocklek ska växternas rötter kunna utvecklas både längst ner och högst upp i…

Vatten

Buffrar vatten

Hekla® Lättjord Typ C buffrar vatten effektivt utan att bli syrefattig. Den höga andelen vattenhållande och syrehållande porer ger växternas rötter tillgång till både vatten och syre vid såväl vattenmättat tillstånd som vid torrare förhållanden. Kompletteras växtbädden med ett skikt Hekla® Pimpsten i botten dräneras överskottsvatten bort och syretillgången blir hög även i växtbäddens botten.

Hekla® Lättjord Typ C buffrar vatten effektivt utan att bli syrefattig. Den höga andelen vattenhållande…

Struktutstabil

Hållbar struktur

Tack vare den höga andelen pimpsten i substratet och välbrunnen kompost kommer Hekla® Lättjord Typ C att behålla sin volym och struktur över tid. En hållbar struktur betyder bibehållen funktion och en lättskött yta.

Tack vare den höga andelen pimpsten i substratet och välbrunnen kompost kommer Hekla® Lättjord Typ…

Nöten 5-Solna

Lättjord Typ C Bara Mineraler Solna 5631

Sofia Albertinas Plats-Landskrona

På Sofia Albertinas plats, mellan Hotel Öresund och Sofia Albertinas kyrka, finns delvis upphöjda planteringar med pimpstenbaserat växtsubstrat.
Lowres Bara Mineraler 0504

BRF Sockerkokaren-Lund

Vi har levererat vår Hekla® Lättjord Typ C till planteringarna på innergården till Brf Sockerkokaren i Lund. Nu kan de boende njuta av en frodighet som annars hade varit svår att skapa.
Anläggning Bg

BRF Bjeredsparken-Lund

Hekla® Lättjord Typ C användes vid renoveringen av innergården på BRF Bjeredsparken. Läs om hur Skärpa Studio gick tillväga och hur skötselkostnaderna minskade.
Hekla Lättjord Typ C Bjeredsparken Lund Bara Mineraler 6258

Stadsbiblioteket-Lund

Utemiljön framför Lunds stadsbibliotek skulle renoveras för att skapa en miljö att träffas, leka och läsa. Nya träd kompletterade de äldre och nya växtbäddar under de hårdgjorda ytorna behövde skapas.
Hekla Pimpstensskelett, Lättjord Typ C Stadsbiblioteket Lund Bara Mineraler 6222

Södertull-Lund

På det lilla torget utanför vårdcentralen Södertull i Lund har man byggt upphöjda växtbäddar för en grönskande miljö. Utan kontakt med grundvatten är dessa bäddar i princip stora urnor.
Bara Mineraler Hekla Lättjord Typ C 1112 2

Fyrishov-Uppsala

Bjälklagsplantering i Fyrishov
Bara Mineraler Hekla Lättjord Typ C Lowres 2814

Nacka Forum-Nacka

Nacka Forum
Bara Mineraler Hekla Lättjord Typ C Lowres 2744

Ingarö Kyrka-Gustavsberg

Trädplantering Ingarö Kyrka
Bara Mineraler Hekla Lättjord Typ C Lowres 2727

Mörby Centrum-Danderyd

Bara Mineraler Hekla Trädvitamin Lowres 2757

Kunskapsbank

Här har vi samlat nedladdningsbara dokument, instruktioner, ritningar och tips som hjälper dig framåt i ditt projekt.