Hekla® Gräsmatta

Tåliga och slitstarka gräsytor

Hekla Gräsmatta Bara Mineraler

Rötter växer och trivs ända ner på djupet.

Gräsytor i stadsmiljö, skolgårdar och bostadsgårdar är ofta utsatta för hårt slitage året runt. Genom att anlägga gräs på substratet Hekla® Gräsmatta får ni en tåligare gräsmatta med syre i hela bädden vilket gör att gräsets rötter växer och trivs ända ner på djupet. Gräsmattan blir torktålig, slitstark och tillgängligheten ökar. Vid regn infiltreras vatten ner i bädden och man slipper kladdiga och förstörda ytor.

“Tål att beträdas!”

Innehåll:
Hekla® Pimpsten 2-8 (alt. Coarse), grönkompost, mineralmix.
Vikt (fuktig):
ca 660 kg/m3
Vikt (fältkapacitet):
ca 1000 kg/m3
Tillval:
Biokol
Byggvarubedömningen

Hekla Gräsmatta är bedömd av Byggvarubedömningen

Download icon

Produktdatablad Hekla Gräsmatta

Kunskapsbank

Här har vi samlat nedladdningsbara dokument, instruktioner, ritningar och tips som hjälper dig framåt i ditt projekt.