Jord Outline Symbol Vit

Goda tillsatser

Tillsater till växtbäddar

Utmanade växtplatser kräver substrat laddade med goda egenskaper för att ge livskraftiga och hållbara resultat. 

Våra växtsubstrat baseras till stor del på strukturgivande pimpsten och näringsrik grönkompost med ett bra mikroliv. För att skapa en hållbar växtbädd tillför vi även andra goda tillsatser. Bara Mineralers platålera har en unik sammansättning av lermineral som ger en stabil näringstillgång och gynnar mikrolivet. Den används därför i flertalet av våra färdigblandade substrat.

Biokol finns som valbar tillsats i många av våra substrat och används för sin näringshållande funktion och kolsänkan den bidrar till.