Hekla® Trädvitamin

Substrat för rotrenovering

Hekla Trädvitamin Bara Mineraler

Med Hekla® Trädvitamin kan du väcka undernärda träd till liv utan att behöva göra en dyr omplantering.

Många träd i vår stadsmiljö står och stampar och vissa dör tyvärr sakta tillbaka. Detta beror nästan uteslutande på att syretillgången är begränsad eller i vissa fall helt slut.

Med Hekla Trädvitamin får träden en god tillgång till syre, vatten och näring, oavsett om träden står i en hårdgjord yta eller i parkmark. Blandningen av bland annat Hekla Coarse, biokol och grönkompost skapar ett gynnsamt förhållande för ett gott mikroliv och ett långt och bra trädliv.

Innehåll:
Hekla® Coarse (10-35), grönkompost, närings-och mineralmix, biokol.
Vikt (fuktig):
ca 650kg +/- 50kg/m3
Vikt (fältkapacitet):
ca 850 kg/m3

Utvalda referenser med Hekla Trädvitamin

Bara Mineraler Hekla Trädvitamin Lowres 2791

Tjäderstigen-Danderyd

Rotrenovering i Danderyd där en flera hundra år gammal ek fick en växtbäddsrenovering med Hekla Trädvitamin. Jorden i den gamla växtbädden sträckte sig utanför trädkronan och fick tas bord med en sugbil.
Bara Mineraler Hekla Trädvitamin Lowres 2757

Mörby Centrum-Danderyd

Lindar som planterades för ca 10 år sedan fick en växtbäddsrenovering. I stort hela bädden blev bortschaktad och ersatt med Hekla Trädvitamin samt toppad med Hekla Lättjord Typ C för plantering av perenner.

Kunskapsbank

Här har vi samlat nedladdningsbara dokument, instruktioner, ritningar och tips som hjälper dig framåt i ditt projekt.