Hekla® Malmömodellen

För hårdgjorda ytor med tung trafik

Hekla Malmömodellen Bara Mineraler

Enkelt och tryggt med Hekla® Pimpsten i skelettet

Gör som Malmö Stad och fyll skelettets håligheter med pimpsten istället för att spola eller blanda ner jord. Denna modell har visat sig vara mycket effektiv i anläggningsskedet och funktionell över tid. Många följer nu denna nya standard för skelettuppbyggnad och tryggar sina stadsträds framtid.

“Efter många års provande av diverse förbättrande rotmiljöer har vi enats om att fördelarna med pimpstensinblandning är så stora att det numera ska ingå i våra olika trädmodeller”  – Mattias Thelander, Trädansvarig Malmö Stad

Byggvarubedömningen

Hekla Malmömodellen är bedömd av Byggvarubedömningen

Download icon

Produktblad Malmömodellen

Mindre Skötsel

Tål hög belastning

Med Malmömodellen kan ytorna belastas på samma sätt som andra traditionella skelettuppbyggnader.
Med Malmömodellen kan ytorna belastas på samma sätt som andra traditionella skelettuppbyggnader.
Rötter

Vatten och syre till rötterna.

Inblandning av Hekla pimpsten i skelettet säkerställer att syretillgången är hög samtidigt som livsviktigt vatten effektivt buffras.
Inblandning av Hekla pimpsten i skelettet säkerställer att syretillgången är hög samtidigt som livsviktigt vatten…
Enkel Anläggning

Enkel anläggning

Hekla® Pimpsten fördelas över det packade undre skelettlagret av makadam och borstas ner i dess hålrum. Snabbt och enkelt.
Hekla® Pimpsten fördelas över det packade undre skelettlagret av makadam och borstas ner i dess…

Utvalda referenser med Hekla Malmömodellen

Lowres Bara Mineraler 0207

Cementparken-Malmö

Cementparkens blåsiga läge vid havet och den torra och kalkhaltiga jordmånen ställer krav på såväl växter som uppbyggnaden av växtbäddarna. Landskapsarkitekten Magnus Svensson i Malmö stad skapade de rätta förutsättningar genom att blanda Hekla Pimpsten med grov makadam i den undre delen av växtbäddarna.
Lowres Bara Mineraler 0168

Möllevångstorget-Malmö (Malmömodellen)

Hekla® Malmömodellen IMG 2680

Centrumtorget-Valsta

Trädplantering i hårdgjorda ytor är alltid en utmaning. Trädets rötter måste få möjlighet att breda ut sig långt utanför den etableringsgrop man planterar i. I Valsta Centrum har man använt "Malmömodellen"
Bara Mineraler 8959

Möllan-Malmö

Kunskapsbank

Här har vi samlat nedladdningsbara dokument, instruktioner, ritningar och tips som hjälper dig framåt i ditt projekt.