Biokol

Oladdad

Biokol Bara Mineraler

Biokol är ett samlingsnamn - kvalitén och fraktionen varierar vilket påverkar funktionen. 

Biokol framställs av organisk råvara, främst skogs­råvara, genom pyrolys. Pyrolys är förbränning i hög temperatur i en syrefri miljö.

Biokol säljs som ren oladdad biokol eller i en premix, en blandning av näringsberikad biokol och grönkompost. Premixen är färdig att blandas med makadam för att enkelt skapa kolmakadam. Du kan också välja biokol som extra tillsats i våra substrat. Biokol kan buffra näring och ta upp vatten på liknande sätt som platålera, torv eller grönkompost. Vår erfarenhet är dock att en tillsats av biokol i våra vanliga högpresterande substrat inte mätbart påverkar de grundläggande funktionerna.

Utöver buffring av näring kan biokol fungera som en kolsänka, det vill säga ge en klimatpositiv effekt. En utmaning är dock att kolsänkan kraftigt varierar beroende på tillverkningsprocess och råvara. Av klimatskäl bör biokolen vara certifierad enligt EBC (European Biochar Certificate) och ha kvar sitt CORC (CO2 Removal Certificate). Detta för att säkerställa att klimatkom­pensationen inte redan använts av någon annan verksamhet. Tillgången på bra och klimatpositiv biokol är begränsad och priset är därför högt relativt andra anläggningsprodukter.

Innehåll:
Biokol
Leverans:
Big Bag (kontakta oss för storlek på säck)
Tillval:
EBC- certifierad
Mindre Skötsel

Buffrar näring

Biokol buffrar näring precis som lera, torv och grönkompost gör. Biokolet måsta vara laddat med näring (handelsgödsel, hönsgödsel eller grönkompost) vid inblandning i jordar för att inte ta av befintlig näring.
Biokol buffrar näring precis som lera, torv och grönkompost gör. Biokolet måsta vara laddat med…
Växter Trivs

Kolsänka

Genom att gräva ner biokol i marken blir det en kolsänka. Kolsänkan varierar beroende på tillverkningsmetod och råvara. Biokolen som används bör vara EBC-certifierad och för att kunna tillgodoräkna sig effekten av kolsänkan ska man också köpa tillhörande CORC (CO2 removal certificate).
Genom att gräva ner biokol i marken blir det en kolsänka. Kolsänkan varierar beroende på…

Kunskapsbank

Här har vi samlat nedladdningsbara dokument, instruktioner, ritningar och tips som hjälper dig framåt i ditt projekt.