Hekla® Coarse (10-35)

Dränering, vattenbuffring och rening

Hekla Coarse Bara Mineraler

Hekla® Coarse består av pimpsten som är ett poröst vulkaniskt mineral. Produkten är främst avsedd att användas för inblandning i växtbäddsmaterial vid plantering av träd och buskar.

Innehåll:
Pimpsten 10-35 mm
Vikt (torr):
300 kg/m3
Vikt (fuktig):
550 kg/m3
Vikt (fältkapacitet):
650 kg/m3
Ursprung:
Island
Leverans:
Löslast, Big bag (1250 L), Småsäck (20 L)
Byggvarubedömningen

Hekla Coarse är bedömd av Byggvarubedömningen

Download icon

Produktdatablad Hekla Coarse

Allergivänlig2

Balanserad porositet

Hekla® Pimpsten från Island är unik med sin porositet och balanserade fördelning mellan luftfyllda och vattenfyllda porer. Pimpstenens egenskaper säkerställer därför växtens tillgången av luft och vatten samt dränerar bort överskottsvatten.
Hekla® Pimpsten från Island är unik med sin porositet och balanserade fördelning mellan luftfyllda och…
Låg Vikt

Lätt material

Torr pimpsten från Hekla har en volymvikt på 300-400 kg/m3, att jämföras med andra anläggningsmaterial som kan väga upp till fyra gånger så mycket. Hanteringen är enklare och vikten möjliggör anläggning på bjälklag.
Torr pimpsten från Hekla har en volymvikt på 300-400 kg/m3, att jämföras med andra anläggningsmaterial…
Vatten

Buffrar vatten

Hekla® Pimpsten har förmågan att hålla kvar en stor andel vatten i dess mindre porer och sprida vatten kapillärt i bädden. Växtbädden klarar av torrperioder bättre och fördröjer avrinning av dagvatten.
Hekla® Pimpsten har förmågan att hålla kvar en stor andel vatten i dess mindre porer…
Struktutstabil

Strukturstabil

Hekla® Pimpsten är långsiktigt hållbar och ger bidrar därför med sina unika egenskaper under lång tid. Den bryts inte ner eller kompakteras utan kan användas på platser där man behöver god bärighet, exempelvis under hårdgjorda ytor.
Hekla® Pimpsten är långsiktigt hållbar och ger bidrar därför med sina unika egenskaper under lång…

Kunskapsbank

Här har vi samlat nedladdningsbara dokument, instruktioner, ritningar och tips som hjälper dig framåt i ditt projekt.