Hekla® Pimpstensskelett

För hårdgjorda ytor med lätt trafik

Hekla Pimpstensskelett Bara Mineraler

Rotmiljön är avgörande trädens välmående och livslängd i urbana planteringar. I stadsmiljö är utrymmet för planteringsgropen ofta begränsat och marken tät och kompakterad. Det skapar problem för trädets rötter att få tillgång till det syre och vatten som är nödvändigt.

En välmående jord har en struktur med såväl små vattenhållande porer som större dränerade och lufthållande håligheter. Med en lösning som ger en bra rotmiljö kommer trädet kunna leva och frodas under lång tid. Med Hekla® Pimpstensskelett får trädet bra förutsättningar med tillgång till både syre och vatten. Pimpstenens höga porositet håller vatten tillgängligt för växten samtidigt som överskottsvatten dräneras bort. Grönkomposten ökar den mikrobiologiska aktiviteten och är rik på långtidsverkande näring.

Innehåll:
70% Hekla Coarse (10-35 mm), grönkompost, mineralmix
Vikt (fuktig):
ca 650kg +/- 50kg/m3
Vikt (fältkapacitet):
ca 850 kg/m3
Packningsgrad:
15-20%
Leverans:
Löst, Big bag (1,25 m3)
Tillval:
Biokol
Byggvarubedömningen

Hekla Pimpstensskelett är bedömd av Byggvarubedömningen

Download icon

Produktdatablad Hekla Pimpstensskelett

God Syretillgång

God syretillgång

Planteringsjorden måste innehålla tillräckligt med luftbärande porer när den är vattenmättad – Hekla® Pimpstensskelett innehåller 16 % luft i porerna när jorden är vattenmättad och utsatt för 30 cm tryck.
Planteringsjorden måste innehålla tillräckligt med luftbärande porer när den är vattenmättad – Hekla® Pimpstensskelett innehåller…
Struktutstabil

Hållbar struktur

Hekla® Pimpstensskelett är strukturstabilt och tål en belastning motsvarande trafikklass 1 (brandgator, gång och cykelbanor). Därigenom upprätthålls viktiga funktioner, både ovan och under mark.
Hekla® Pimpstensskelett är strukturstabilt och tål en belastning motsvarande trafikklass 1 (brandgator, gång och cykelbanor).…
Rötter

Vatten till rötterna

Planteringsjorden måste innehålla tillräckligt med vattenhållande porer när den är utsatt för ett dränerande tryck – Hekla® Pimpstensskelett innehåller 38 % vatten i porerna när jorden är vattenmättad och utsatt för 30 cm tryck.
Planteringsjorden måste innehålla tillräckligt med vattenhållande porer när den är utsatt för ett dränerande tryck…

Utvalda referenser med Hekla Pimpstensskelett

Lowres Bara Mineraler 0263

Färjenäsparken-Göteborg

För att göra plats för västlänken flyttas träd i Göteborg. Fördelarna med att behålla stora träd kontra nyplantering i städerna är många. En del av träden flyttades direkt till deras nya destinationer, medans andra träd flyttades till en depåodling för att mellanlanda i väntan på sin nya adress. Träden som flyttats efter omvårdnad i depåodlingen är nu en del av nya fina parker runt om i Göteborg.
Lowres Bara Mineraler 9883

Kungsgatan-Eskilstuna

Lowres Bara Mineraler 0101

Slutspelsparken-Lund

Arenatorget och Slutspelsparken ligger som entréplats mellan Klostergårdens IP, ishallen och Sparbanken Skåne Arena. Mellan gröna kullar har träd planterats i grusytor. Träden är planterade i Hekla Pimpstensskelett.

Kunskapsbank

Här har vi samlat nedladdningsbara dokument, instruktioner, ritningar och tips som hjälper dig framåt i ditt projekt.